Newyddion S4C

Llofruddiaeth Caerdydd: Arestio dyn ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr

18/04/2024
Llofruddiaeth Caerdydd

Mae Heddlu De Cymru wedi arestio dyn ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr mewn cysylltiad â llofruddiaeth yng Nghaerdydd. 

Bu farw Colin Richards o Drelluest (Grangetown) yn Nhrelái yn gynharach yn y  mis. 

Fe gafodd dyn 33 oed o ardal Caerau ei arestio nos Fercher, ac mae'n parhau yn y ddalfa. 

Mae teulu Mr Richards wedi cael gwybod am y datblygiad ac yn parhau i gael eu cefnogi gan swyddogion arbenigol. 

Mae'r heddlu yn parhau i chwilio am ddau ddyn ar amheuaeth o lofruddio’r tad i saith o blant. 

Mae’r llu yn chwilio am Corey Gauci, 18 oed o Gaerdydd, a James O’Driscoll, 26 oed o Gaerdydd, sy’n cael ei adnabod yn lleol fel ‘Jimmy’.

Mae Heddlu De Cymru wedi rhybuddio pobl i beidio siarad â Mr Gauci neu Mr O’Driscoll, gan annog unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â’r llu ar unwaith.

Fe gafodd Mr Richards ei ddarganfod yn anymwybodol ar Heol Snowdon yn Nhrelái wedi i’r gwasanaethau brys ymateb i alwad yn ardal Heol-Y-Berllan a Heol Trelái yng Nghaerau cyn 23.30 ddydd Sul, 7 Ebrill.

Bu farw Mr Richards o ganlyniad i glwyf angheuol wedi iddo gael ei drywanu, yn ôl yr heddlu. 

Mae’r elusen Crimestoppers wedi cynnig gwobr o £10,000 am unrhyw wybodaeth allai arwain at arestio’r dynion. 

 
 
 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.