Newyddion S4C

Trafferthion ym maes awyr Dubai wedi llifogydd sydyn yn y Gwlff

18/04/2024
dubai

Mae trafferthion yn parhau ym maes awyr Dubai wedi llifogydd yn y Gwlff dros y dyddiau diwethaf. 

Rhybuddiodd Maes Awyr Rhyngwladol Dubai am "amodau heriol iawn", gan gynghori rhai teithwyr i beidio dod i'r maes awyr gan bod rhai ardaloedd yn llawn dŵr. 

Fe gafodd tua 300 o hediadau, i ac o Faes Awyr Rhyngwladol Dubai, eu canslo, gyda channoedd yn fwy wedi eu gohirio ddydd Mercher.

Dyma'r ail faes awyr prysuraf yn y byd, gyda mwy na 80 miliwn o deithwyr yn ei ddefnyddio y llynedd. 

Rhybuddiodd y maes awyr y byddai'r gwaith adfer yno yn "cymryd peth amser."

Mae awdurdodau wedi rhybuddio fod stormydd mellt a tharanau, glaw trwm a gwyntoedd cryfion yn cael eu rhagweld o hyd, gyda llawer o ardaloedd isel yn parhau dan ddŵr.

Yn Oman mae o leiaf 19 o bobl wedi cael eu lladd ac eraill dal ar goll. 

Fe brofodd Yr Emiradau Arabaidd Unedig eu glaw trymaf ers i gofnodion ddechrau 75 mlynedd yn ôl ddydd Mawrth.

Mae rhanbarth y Gwlff fel arfer yn adnabyddus am dywydd poeth a sych. Ond mae llifogydd wedi digwydd yn fwy rheolaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae rhai yn dweud bod y tywydd eithafol diweddar wedi digwydd yn sgil newid hinsawdd ac y bydd stormydd eithriadol yn digwydd yn fwy cyson yn y dyfodol.  

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.