Oriel y Senedd yn ailagor i’r cyhoedd

Nation.Cymru

Fe fydd Oriel y Senedd yn ailagor i’r cyhoedd am y tro cyntaf ers dechrau cyfyngiadau Covid-19 dros flwyddyn yn ôl.

O 29 Mehefin ymlaen, bydd aelodau o’r cyhoedd yn cael eu gwahodd yn ôl i’r Senedd i wylio trafodaethau byw a sesiynau holi cwestiynau i’r Prif Weinidog, Mark Drakeford. 

Yn ôl Nation Cymru, bydd yr Oriel Gyhoeddus ar agor bob prynhawn Mawrth a phrynhawn Mercher ond fe fydd rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.

Mae cynlluniau pellach ar gyfer ailagor y Senedd yn “cael eu hadolygu yn ofalus”, yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.
 
Darllenwch y stori’n llawn yma