Newyddion S4C

Yr eglwys gyntaf yng Nghymru i gynnig gwasanaeth 15 munud

ITV Cymru 03/04/2024
Y Parch John Gillibrand

Mae eglwys yn Abertawe ar fin bod y gyntaf yng Nghymru i gynnig gwasanaeth pymtheg munud o hyd.

O fis Mai, bydd Eglwys Dewi Sant ym Mhenllergaer yn rhoi’r cyfle i bobl gael hoe o’u bywyd prysur trwy gynnig gwasanaeth byrrach na’r arfer yng nghanol yr wythnos.

Cafodd y Parchedig John Gillibrand y syniad am y gwasanaeth wrth feddwl am yr heriau roedd rhai pobl  yn ei gymuned yn eu hwynebu ar ôl y pandemig.

“Rhoi cymorth i bobl ganfod heddwch mewn byd llawn gofid” yw gobaith y gwasanaeth i’r Parchedig Gillibrand.

Dywedodd: “Un o’r pethau wnaeth fy nharo i fel parchedig mewn plwyf yw’r pwysau sydd ar unigolion a theuluoedd, a dyma greu'r gwasanaeth byr hwn yn sgíl y pwysau hwnnw”

“Ni fydd y gwasanaeth yn hirach na’n llai na phymtheg munud. Rydym yn gwneud hyn i alluogi’r rheiny sy’n teithio adref o’u gwaith i alw mewn i’r eglwys, i gael lle am heddwch a thawelwch ac i addoli, cyn mynd adre at ba bynnag her maent yn ei hwynebu.”

Bwriad arall y gwasanaeth yw adfer y golled o 50,000 o aelodau mae’r Eglwys yng Nghymru wedi gweld dros y 25 mlynedd ddiwethaf. Mae’r cwymp yn y nifer sy’n mynychu’r Eglwys yng Nghymru wedi golygu colled ariannol o £1 miliwn mewn cyllid hefyd.

Gobaith y Parchedig Gillibrand yw profi parodrwydd yr Eglwys yng Nghymru i dorri tir newydd a “wynebu problemau heriol.”

Mae'n dweud nad bwriad y  gwasanaethau newydd yw cymryd lle y gwasanaethau Sul, ond yn hytrach yn “ffordd o fod yn yr eglwys” pan nad yw amser fel arfer yn caniatâu.

Dywedodd fod angen i eglwysi ganfod ffyrdd i wasanaethu eu cymunedau.

“Ry’n ni’n gwneud rhywbeth gwahanol, ry’n ni’n ceisio gwneud rhywbeth newydd," meddai..

“Mae angen i eglwysi fod yn effro i’w cyd-destun ac i’r cyd-destun maen nhw’n gweithio ynddo. Os nad yw hyn yn digwydd, wedyn rydym yn dechrau wynebu problemau, dyma ddechrau wedyn ar y datgysylltiad hwnnw rhwng yr eglwys a’r gymdeithas ehangach.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.