Newyddion S4C

Fêpio yn cynyddu risg methiant y galon ‘yn sylweddol’

03/04/2024
Bachgen yn dal fep

Mae ymchwil newydd wedi awgrymu y gallai fêpio gynyddu’r risg o fethiant y galon “yn sylweddol”.

Yn ôl y canfyddiadau roedd calonnau pobl sy’n fêpio 19% yn fwy tebygol o fethu o'u cymharu â'r rhai nad oeddent erioed wedi defnyddio e-sigaréts.

Mae methiant y galon yn golygu nad yw'r galon yn gallu pwmpio gwaed o amgylch y corff yn iawn. Mae'n digwydd fel arfer oherwydd bod y galon wedi mynd yn rhy wan neu anystwyth.

Cafodd mwy na 175,000 o bobl yn yr Unol Daleithiau – rhai a oedd yn fêpio a rhai a oedd ddim  – eu cynnwys yn yr astudiaeth.

Dywedodd Dr Yakubu Bene-Alhasan, prif awdur yr astudiaeth o MedStar Health yn Baltimore yn nhalaith Maryland: “Mae mwy a mwy o astudiaethau yn cysylltu e-sigaréts ag effeithiau niweidiol ac yn awgrymu nad ydyn nhw mor ddiogel ag y tybiwyd o’r blaen.

“Roedd y gwahaniaeth a welsom yn sylweddol. Mae’n werth ystyried y canlyniadau i’ch iechyd, yn enwedig o ran iechyd y galon.”

Cyfyngu

Mae Sefydliad Prydeinig y Galon yn amcangyfrifif bod gan fwy na miliwn o bobl yn y DU fethiant yn y  galon.

Dywedodd ymchwilwyr fod canlyniadau astudiaeth newydd yn dangos yr  angen am ymchwil ychwanegol i effeithiau posibl fêpio ar iechyd y galon.

Mae'r canfyddiadau'n cael eu cyflwyno yn sesiwn wyddonol flynyddol Coleg Cardioleg America.

Fis diwethaf, cyflwynodd Llywodraeth y DU ddeddfwriaeth gyda’r nod o ffrwyno ysmygu e-sigaréts ymhlith pobl ifanc gyda’r Bil Tybaco a Fêps.

Y nod yw cyfyngu ar flasau anwedd a phecynnu sy’n cael ei farchnata’n fwriadol i blant.

Maen nhw hefyd am fêps tafladwy o fis Ebrill 2025 o dan gyfreithiau amgylcheddol.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.