Newyddion S4C

Ail agor un o ffyrdd prysuraf Cymru ar ŵyl y banc wedi gwrthdrawiad

01/04/2024
A40

Mae un o ffyrdd prysuraf Cymru ar wyliau banc bellach wedi ail-agor, ar ôl iddi gael ei chau am wyth awr ddydd Llun.

Fe gafodd rhan o ffordd ddeuol yr A40 ei chau yng ngorllewin Sir Gaerfyrddin yn dilyn gwrthdrawiad tua 4.45 fore Llun.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau bod y ffordd rhwng Sanclêr a Chaerfyrddin bellach wedi ail-agor i'r ddau gyfeiriad ar ôl cael ei chau wedi’r gwrthdrawiad tua chyfeiriad y dwyrain rhwng gorsaf betrol Valero a throad Llanllwch.

Image
A40 ar agor
Mae'r ffordd rhwng Sanclêr a Chaerfyrddin wedi ail-agor wedi tagfeydd yn gynharach.

Yr A40 yw un o ffyrdd prysuraf Cymru dros gyfnodau gŵyl y banc, gydag ymwelwyr yn teithio arni o gyfeiriad cyrchfannau gwyliau poblogaidd Sir Benfro. 

Roedd tagfeydd am filltiroedd ar brif ffyrdd i'r gorllewin o Sanclêr brynhawn Llun yn ogystal â ffyrdd bychain cyfagos. A phrin oedd yr opsiynau i osgoi ffordd yr A40 sy'n cysylltu Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.   

Roedd Heddlu Dyfed-Powys eisoes wedi annog pobl i osgoi’r ardal, gan hefyd rybuddio fod posiblrwydd o draffig trwm yn y cyffiniau am ei bod yn benwythnos y Pasg. 

Roedd mynediad i faes y sioe yn bosibl o gyfeiriad Caerfyrddin, ac roedd plismyn ar gylchfan brysur B & Q yn y dref yn darparu cyngor i deithwyr. 

Roedd Heddlu De Cymru hefyd wedi rhybuddio teithwyr i osgoi'r ardal.  
 

Image
Ffordd ar gau
Yr A40 ar gau fore Llun

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.