Newyddion S4C

Aelod Seneddol Môn 'ddim wedi torri rheolau' yn ystod y pandemig

27/03/2024
virginia crosbie

Mae cwynion bod  Aelod Seneddol Ynys Môn wedi torri rheolau wrth fynd i "barti" yn Nhŷ'r Cyffredin adeg Covid wedi eu gwrthod gan y Comisiwn Safonau Seneddol.

Roedd Virginia Crosbie yn un o bedwar Aelod Seneddol Ceidwadol aeth i'r digwyddiad ar Rhagfyr 8, 2020.

Ond mae'r Comisiynydd Daniel Greenberg wedi penderfynu na wnaethon nhw "ddrwg difrifol i enw da"  Tŷ'r Cyffredin ac Aelodau Seneddol yn gyffredinol.

 Roedd y digwyddiad wedi ei drefnu gan fudiad Women2Win, rhwydwaith o ferched sy'n Aelodau Seneddol Ceidwadol.

Yn ei adroddiad, dywedodd y Comisiynydd bod "dim mwy na dwy botel" o win a bwyd ar gael yn ystod y digwyddiad. 

Dywedodd Mr Greenberg y byddai cyfarfod o'r fath i drafod busnes wedi bod yn gwbl dderbyniol, ond byddai digwyddiad "cwbl gymdeithasol" wedi bod yn groes i'r rheolau ar y pryd. 

"Ar sail y dystiolaeth, rwy'n fodlon bod hi'n debygol ar y cyfan bod y digwyddiad yn cynnwys elfennau cymdeithasol a busnes,"meddai.

"Does gen i ddim tystiolaeth i gyfiawnhau gwneud penderfyniad bod y cod ymddygiad wedi ei dorri." 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.