Newyddion S4C

Tywysoges Cymru: Staff wedi ceisio gweld ei chofnodion meddygol?

20/03/2024
kate middleton.png

Mae ymchwiliad wedi dechrau yn dilyn honiadau bod staff wedi ceisio cael mynediad at gofnodion meddygol preifat Tywysoges Cymru.

Yn ôl The Mirror fe geisiodd o leiaf un aelod o staff The London Clinic gael mynediad at nodiadau Kate Middleton tra roedd hi'n glaf yn yr ysbyty preifat ym mis Ionawr.

Roedd y dywysoges wedi mynd i'r ysbyty am lawdriniaeth abdomenol ar 16 Ionawr.

Mae'r corff gwarchod preifatrwydd a diogelu data y DU wedi dweud ei fod wedi derbyn adroddiad bod amodau wedi eu torri.

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ddydd Mawrth: “Gallwn gadarnhau ein bod wedi derbyn adroddiad torri amodau a’n bod yn asesu’r wybodaeth a ddarparwyd.”

Mae Palas Kensington wedi dweud bod hwn yn "fater i’r London Clinic.”

Nid yw manylion iechyd Kate wedi ei ddatgelu ond mae Palas Kensington wedi dweud yn y gorffennol ei bod hi yn dymuno i’w gwybodaeth feddygol bersonol aros yn breifat.

Mewn datganiad i The Mirror, dywedodd The London Clinic: “Rydym yn credu’n gryf bod ein holl gleifion, beth bynnag yw eu statws cyhoeddus yn haeddu preifatrwydd a chyfrinachedd llwyr ynglŷn â’u gwybodaeth feddygol.”

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.