Newyddion S4C

'Byddwn yn falch i weithio efo chi i gael gwared ar y 20mya' - Yr ymateb gwleidyddol i Vaughan Gething

Andrew RT Davies - Ceidwadwyr Cymreig

Mae gwleidyddion o bob plaid ar draws y wlad wedi bod yn ymateb i gyhoeddiad Llafur Cymru, mai Vaughan Gething yw eu harweinydd newydd, ac yn olynu Mark Drakeford fel Prif Weinidog Cymru.

Mae Arweinydd y Blaid Geidwadol yng Nghymru, Andrew RT Davies wedi cyflwyno cynnig i Mr Gething yn syth wedi'r cyhoeddiad. 

Dywedodd: “Byddwn yn falch i weithio gyda chi i gael gwared ar y 20mya, newid y cynllun amaethyddol cynaladwy a gwneud yn siwr nad oes rhagor o wleidyddion yn dod i Fae Caerdydd a buddsoddi yr arian hynny yn y gwasanaeth iechyd.”

Tra fod Arweinydd Plaid Lafur y DU, Keir Starmer wedi dweud: "Fe fydd  ei apwyntiad fel Prif Weinidog Cymru, yr arweinydd du cyntaf yn y DU yn foment hanesyddol sy’n dweud gymaint am ddatblygiad a gwerthoedd y Gymru gyfoes.”

"Ar ran yr holl Blaid Lafur yn y DU rydym yn edrych ymlaen at ymgyrchu gyda Vaughan yn y pennod newydd yma i Gymru ac i gyflwyno llywodraethau Lafur ar draws Prydain."

'Testun pryder'

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, ei fod yn destun pryder mawr fod “gennym bellach Brif Weinidog newydd sydd cyn hyd yn oed yn cymryd y swydd gyhoeddus uchaf yn wynebu honiadau a chwestiynau difrifol am ei grebwyll”.

Ychwanegodd fod “dim a ddywedwyd” yn ystod yr ymgyrch arweinyddiaeth yn awgrymu “newid gêr” wrth fynd i’r afael â heriau economi Gymreig sy’n aros yn ei unfan, amseroedd aros y GIG a thlodi plant.”

Dywedodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru Jane Dodds: “Mae hyn yn ddechrau beiddgar i ni gyd, un fydd naill ai’n llwyddo neu dorri dyfodol y wlad hon.

"Mae angen i ni weld ffordd arall i ddelio gyda’r materion sy’n wynebu ein cenedl ac nid yr un rhai a gymerwyd rhag rhagflaenwyr Mr Gething."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.