Newyddion S4C

S4C wedi cytuno i ad-dalu pobl wedi problemau Cân i Gymru

14/03/2024
Can i Gymru

Mae S4C wedi cytuno i ad-dalu pobl wedi problemau'r bleidlais ffôn yng nghystadleuaeth Cân i Gymru eleni.

Wrth i’r gân 'Ti' gan Sara Davies gipio gwobr Cân i Gymru 2024 ar Ddydd Gŵyl Dewi, mynegodd nifer fawr o bobol eu rhwystredigaeth ar X (Twitter gynt) a Facebook am nad oedden nhw wedi llwyddo i bleidleisio.

Ymddiheurodd S4C yn fuan wedi diwedd y rhaglen i'r rhai a fethodd â bwrw eu pleidlais.

Mewn datganiad ar wefan Cân i Gymru dywedodd S4C: "Rydym yn deall bod nifer o wylwyr wedi cael trafferthion wrth geisio bwrw pleidlais yn ystod Cân i Gymru 2024 ac mae'n ddrwg iawn gennym am hynny.

"Er i'r system gael ei phrofi'n llwyddiannus o flaen llaw roedd nam technegol yn ystod y cyfnod pleidleisio ar y noson.

"Mae manylion isod am drefniadau i ad-dalu'r gost i unrhyw un wnaeth fwy nag un galwad ffôn i bleidleisio, am nad oedd neges yn cadarnhau bod y bleidlais gyntaf wedi ei chyfrif."

Mae'r sianel wedi cadarnhau ar eu gwefan fod modd hawlio ad-daliad am bob galwad yn dilyn y neges gyntaf.

Mae'r sianel wedi gofyn wrth unrhyw un sy'n ceisio ad-daliad i ddarparu'r wybodaeth isod drwy eu gwefan:

  • Enw y person sy'n gwneud y cais a nodi cyfeiriad e-bost
  • Yr enw a chyfeiriad sydd ar y bill ffôn
  • Rhif y ffôn perthnasol
  • Ai o ffôn symudol neu linell ffôn gyffredin y gwnaed yr alwad?
  • Pa gwmni sy'n cyflenwi'r gwasanaeth ffôn
  • Cost yr ad-daliad
  • Uwch lwytho/llun o'r bil ffôn
  • Manylion banc

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.