Newyddion S4C

Twf yn economi'r DU ym mis Ionawr wedi dirwasgiad

13/03/2024
economi pixabay

Fe wnaeth economi’r DU dyfu 0.2% ym mis Ionawr, gan godi gobeithion fod y wlad ar y ffordd allan o ddirwasgiad. 

Yn ôl data gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol fore Mercher fe gododd cynnyrch mewnwladol crynswth (GDP) 0.2% ym mis Ionawr, yn dilyn gostyngiad o 0.1% ym mis Rhagfyr.

Roedd gwerthiannau yn y sector manwerthu yn ganolog i'r twf, gyda chwsmeriaid yn gwneud y mwyaf o fargeinion ar ôl y Nadolig ac yn gwario mwy mewn archfarchnadoedd.

Daw'r cynnydd wedi i'r DU brofi cyfnod o ddirwasgiad am y tro cyntaf ers 2020.

Dangosodd ffigyrau Cynnyrch Mewnwladol Crynswth (GDP) ostyngiad o 0.3% yn ystod tri mis olaf 2023.

Mae hynny’n dilyn cwymp o 0.1% yn y chwarter blaenorol,  rhwng misoedd Gorffennaf a Medi.

Mae dirwasgiad yn digwydd pan mae yna ddau chwarter olynol o dwf negyddol.  

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.