Newyddion S4C

Charlotte Church wedi ei bygwth ar ôl protestiadau Palestina

12/03/2024
Charlotte Church

Mae Charlotte Church yn dweud ei bod hi wedi ei bygwth gan "bobl frawychus" ers cymryd rhan mewn digwyddiad o blaid Palestina.

Dywedodd y gantores 38 oed o Gaerdydd bod yr heddlu wedi gorfod gwirio ei bod hi’n ddiogel ar ol iddi arwain côr oedd wedi canu cân ddadleuol fis diwethaf.

Roedd y côr yn cynnwys tua 100 o bobl, gyda phlant hefyd yn bresennol wrth iddynt ganu'r gân 'From The River to Sea' yn Neuadd y Gweithwyr, Bedwas.

Mae’r gân yn cyfeirio at y diriogaeth rhwng Afon Iorddonen, sy’n ffinio â’r Lan Orllewinol ac Israel yn y dwyrain, at Fôr y Canoldir yn y gorllewin.

Mae rhai yn credu bod y gân yn galw am ddinistrio gwladwriaeth Israel.

Fe wnaeth y digwyddiad ddenu ymateb chwyrn gan rhai pobl yn y gymuned Iddewig.

Yn ôl y grŵp Ymgyrch yn Erbyn Gwrth-semitiaeth roedd Ms Church wedi defnyddio ei "statws fel seren i ddysgu plant i ganu geiriau eithafol mewn neuadd bentref".

Ddydd Sadwrn roedd Charlotte Church hefyd ymysg miloedd a fu’n gorymdeithio mewn protest o blaid Palesteina yn Llundain. 

Mewn datganiad ar ei gwefan dywedodd Charlotte Church ei bod hi wedi wynebu ton o “drais a chasineb” yr wythnos hon.

“Mae’r bygythiadau wedi arwain at yr heddlu yn gorfod dod draw i gadw llygad arom ni,” meddai.

“Mae fy niogelwch a diogelwch fy nheulu wedi cael ei fygwth gan rai pobl eithaf brawychus.”

Dywedodd bod “rhethreg gwleidyddion” a “sylw anghyfrifol yn y cyfryngau” hefyd wedi ychwanegu at y broblem.

Ychwanegodd nad oedd hi’n cefnogi Hamas ac yn condemnio eu hymosodiad ar 7 Hydref.

“Mae fy nghalon i’n mynd allan i ddioddefwr yr ymosodiad, y gwystlon a’u teuluoedd,” meddai.

“Nid yw hynny yn cyfiawnhau'r erchyllterau yn erbyn pobl Palestina.”

Llun gan Jordan Pettitt / PA.
 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.