Newyddion S4C

Bachgen 11 oed oedd yn gyrru car a charafán wedi ei arestio gan yr heddlu

08/03/2024
Yr Heddlu yn stopio bachgen 11 oedd oedd yn gyrru car gyda carafan

Mae'r heddlu wedi dweud eu bod wedi cael eu synnu wrth stopio car oedd yn tynnu carafán a darganfod mai bachgen 11 oed oedd wedi bod yn ei yrru.

Roedd Heddlu Gogledd Swydd Efrog wedi stopio BMW X5 ar draffordd yr M1 oherwydd fod y gyrrwr wedi ei amau o ddwyn carafán.

Am tua 15.30 ddydd Iau, derbyniodd yr heddlu alwad yn dweud bod carafán wedi'i dwyn o faes gwyliau carafanau ger Thirsk, gogledd Swydd Efrog a'i bod yn cael ei thynnu gan BMW du.

45 munud yn ddiweddarach fe wnaeth y llu stopio’r cerbyd ar yr M1.

Ond dywedodd yr heddlu "nad oedd dim wedi gallu ein paratoi ar gyfer dod o hyd i fachgen ysgol yn eistedd yn sedd y gyrrwr".

Cafodd y bachgen ei arestio ar amheuaeth o nifer o droseddau gan gynnwys lladrata, byrgleriaeth, mynd â chyfarpar ar gyfer lladrad, a throseddau moduro gan gynnwys gyrru'n beryglus.

Cafodd ei holi ac mae wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth amodol wrth i ymholiadau pellach gael eu cynnal.

Cafodd neb ei anafu yn ystod y digwyddiad, meddai'r heddlu.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.