Newyddion S4C

'Mwy na chlwb rygbi': Clybiau lawr gwlad yn rhoi cefnogaeth i bobl ifanc

Newyddion S4C 25/02/2024

'Mwy na chlwb rygbi': Clybiau lawr gwlad yn rhoi cefnogaeth i bobl ifanc

Mae clybiau rygbi ar lawr gwlad yn gorfod gwneud mwy na hyfforddi yn unig, meddai hyfforddwr clwb rygbi yn y de.

Mae Clwb Rygbi Pendyrus yn ganolog i’r gymuned leol ac yn hwb i bobl ifanc.

Ac wrth geisio mynd i afael â "thlodi yn yr ardal", mae'r clwb wedi dechrau cynnig mwy o gefnogaeth oddi ar y cae.

Yn ystod gwyliau’r hanner tymor yn ddiweddar, fe wnaeth y clwb ddarparu brecwast a chinio i dros 150 o chwaraewyr ieuenctid.

Dywedodd Dean Evans, Ysgrifennydd Clwb Rygbi Pendyrus mai'r nod yw bod "yn fwy na chlwb rygbi yn unig".

Image
Dean
Mae Dean Evans yn awyddus i'r clwb gwneud mwy oddi ar y cae

“Y nod hirdymor yw i ddatblygu o fod yn glwb rygbi sydd yn gweithredu o fewn y gymuned," meddai.

“Mae e amdano edrych ar dlodi yn yr ardal a sut allen ni help plant, pe bai hynny trwy eu bwydo, rhoi cit iddyn nhw a chymryd unrhyw rwystrau i ffwrdd i’w galluogi i chwarae chwaraeon mewn safle diogel."

Un sy’n ynghlwm a’r cynllun yn y Rhondda yw cyn-asgellwr Lloegr a’r Llewod, Jason Robinson, sy’n darparu esgidiau i'r rheini sydd eu hangen.

“O’n i’n blentyn oedd byth wedi cael y trainers cywir, neu yn gwisgo’r bŵts rhatach, a bob tro yn stryglo i gael y crys iawn.

Image
Cyn asgellwr Lloegr a'r Llewod, Jason Robinson
Cyn asgellwr Lloegr a'r Llewod, Jason Robinson

“Dwi ddim yn meddwl y dylai hynny fod yn rhwystr ond mae e dal yn, ni mewn cyfnod anodd."

I Ethan, chwaraewr ifanc gyda'r clwb, mae chwarae gyda'i ffrindiau yn ffordd o fwynhau ac wedi bod o fudd i'w iechyd meddwl.

“Ti’n cael bois sy’n dod i Treorchy, Ferndale, Tonyrefail, Porth, Cymer, o gwmpas y Rhondda, mae’n dda i jyst gweld bechgyn dod lan i un a jyst bondio yn well.

“Dwi’n hoffi chwarae rygbi oherwydd ti’n hoffi bod gyda’r bechgyn, mae’n helpu fi gyda fy mental health oherwydd gyd o’r bechgyn, mae dim un o nhw gyda lives yn hawdd.

Image
Ethan
Breuddwyd Ethan yw i chwarae rygbi dros Gymru

“Ond pryd ma nhw’n dod lan fan hyn ti’n gallu gweld fel gwenu ac maen nhw’n mwynhau e.”

Rygbi yw popeth i Ethan ac mae ei freuddwyd yn glir. Ond y flaenoriaeth i’r chwaraewyr yma yw cyd-chwarae a mwynhau’r gêm maen nhw’n ei garu

“Dwi’n hopio i fynd lan a chwarae am Cymru, hopefully, or jyst unrhyw high level semi-pro, as long bo fi’n chwarae rygbi mae hynny’n be’ sy’n gwneud fi’n hapus."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.