Newyddion S4C

Un person wedi marw yn dilyn tân mewn tŷ yng ngorllewin Sir Gâr

22/02/2024
Tan Meidryn

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau bod un person wedi marw yn dilyn tân mewn tŷ yng ngorllewin Sir Gâr.

Fe gafodd saith o griwiau o Wasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, a thîm chwilio ac achub eu hanfon i ddiffodd y tân ym Meidrim yn ystod oriau mân y bore ar ddydd Gwener, 9 Chwefror.

Dywedodd y llu bod y difrod i'r eiddo yn helaeth ac nid oedd yn ddiogel mynd i mewn ar unwaith.

Roedd un person ar goll yn dilyn y digwyddiad, a bellach mae'r heddlu wedi cadarnhau bod y person hwnnw wedi marw yn y fan a’r lle.  Nid yw'r heddlu wedi enwi'r person fu farw hyd yma 

Mae ymchwiliad ar y gweill i ddarganfod achos y tân, ac mae ymchwilwyr Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a swyddogion lleoliadau trosedd Heddlu Dyfed-Powys yn debygol o fod yn y tŷ am sawl diwrnod arall.

Mae ffordd brysur y B4299, sydd ger y tŷ, ar gau tra bod ymholiadau'n parhau.

Mae'r heddlu  wedi diolch i aelodau’r gymuned am eu cefnogaeth drwy gydol y digwyddiad.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.