Aelod Seneddol newydd Chesham ac Amersham yn tyngu llw yn Gymraeg

Aelod Seneddol newydd Chesham ac Amersham yn tyngu llw yn Gymraeg

NS4C

Mae aelod seneddol newydd Chesham ac Amersham wedi tyngu llw yn Gymraeg yn Nhŷ'r Cyffredin.

Yn wreiddiol o Gorwen, fe dyngodd Sarah Green lw yn y Saesneg ac yna yn Gymraeg brynhawn dydd Llun. 

Mae'n rhaid tyngu llw yn y Saesneg yn gyntaf, ond mae'r drefn yn caniatáu i aelodau Senedd y DU wneud yn y Gymraeg, Cernyweg a Gaeleg yr Alban hefyd. 

Mae Ms Green yn cynrychioli'r Democratiaid Rhyddfrydol, a gipiodd y sedd oddi wrth y Ceidwadwyr mewn isetholiad ddydd Iau diwethaf.

Dyma'r tro cyntaf i'r Ceidwadwyr golli yno ers i'r etholaeth gael ei ffurfio yn 1974, ac roedd gan y blaid fwyafrif o 16,000 yn dilyn Etholiad Cyffredinol 2019.

Fideo: Parliament TV