Newyddion S4C

Arestio dyn 39 oed wedi cyrch cyffuriau mewn tŷ yn Ynys Môn

09/02/2024
cyrch cyffuriau
Mae dyn 39 oed wedi ei arestio yn dilyn gwarant cyffuriau mewn eiddo ar Sgwâr Trearddur yng Nghaergybi.
 
Cafodd y dyn ei arestio ar amheuaeth o fod hefo Cyffuriau Dosbarth A yn ei feddiant a gwyngalchu arian yn anghyfreithlon. 
 
Mae eisoes wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth ar ôl cael ei arestio ddydd Mercher tra bod ymchwiliad pellach yr heddlu yn parhau.
 
Cafwyd hyd i arian parod a’r hyn y mae'r heddlu'n ei gredu oedd yn gyffuriau Dosbarth A yn ystod y cyrch.
 
Mewn datganiad dydwedodd Heddlu Gogledd Cymru: "Mae cyflenwi cyffuriau yn cael effaith negyddol ar gymunedau a gall arwain at droseddu lleol, ac niweidio a chamfanteisio ar bobl bregus. 
 
"Ni wnawn oddef cyffuriau yn ein cymunedau ni ac fe wnawn ni barhau gweithredu pan ‘da ni’n derbyn gwybodaeth."
 
Llun: Heddlu'r Gogledd

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.