Newyddion S4C

Gweinidog Iechyd yn gwadu bod rhestrau aros Cymru yn waeth na Lloegr

08/02/2024
Eluned Morgan

Mae'r Gweinidog Iechyd wedi gwadu honiad gan Aelod Seneddol Ceidwadol bod rhestrau aros Cymru yn waeth na Lloegr.

Dywedodd Eluned Morgan nad  oedd yna "unrhyw dystiolaeth" i gefnogi honiadau wnaeth Alun Cairns yn San Steffan.

Wrth ofyn cwestiwn i'r Prif Weinidog Rishi Sunak, dywedodd Mr Cairns y byddai sylfaenydd y Gwasanaeth Iechyd, Aneurin Bevan, "yn troi yn ei fedd" petae'n gweld cyflwr y gwasanaeth yng Nghymru.

Honnodd bod cleifion yng Nghymru "yn gorfod aros yn hirach am ambiwlans, yn hirach am apwyntiad doctor, hirach mewn uned ddamweiniau, a hirach i gael llawdriniaeth nag yn Lloegr."

Ond wrth ymateb, dywedodd Eluned Morgan:"Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae rhestrau aros yng Nghymru wedi cynyddu 1.4%, o'i gymharu a 5,9% yn Lloegr.

"Does dim modd gwneud cymhariaethau rhwng amseroedd ymateb ambiwlans, oherwydd fod ganddom ni gategoriau gwahanol  o ddigwyddiadau a thargedau gwahanol, a does dim tystiolaeth i gefnogi'r honiadau ynglyn ag unedau damweiniau.

"Rydym ni wedi buddsoddi  mewn dulliau newydd er mwyn sicrhau fod pobl yn gallu cael triniaeth argyfwng heb orfod mynd i unedau brys.

"Mae gan Gymru fwy o feddygon teulu y pen na Lloegr, a rydym ni wedi addasu contract y meddygon er mwyn cael gwared a'r "tagfa" 8 o'r gloch y bore."

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.