Gwrthod cynlluniau’r llywodraeth i gyflwyno treth ar dwristiaeth

Gwrthod cynlluniau’r llywodraeth i gyflwyno treth ar dwristiaeth

Newyddion S4C

Mae rhai sy’n gweithio yn y diwydiant twristiaeth yng Nghymru wedi gwrthod cynlluniau Llywodraeth Cymru i gyflwyno treth ar dwristiaeth. 

Fe fyddai’r cynllun arfaethedig yn cyflwyno costau ychwanegol i ymwelwyr, ond nid yw pawb yn cytuno gyda chynllun llywodraeth Mr Drakeford.

Mae Nia Jones o Gynghrair Twristiaeth Môn yn galw ar "fwy o ymchwilio" i'r cynllun cyn i'w gyflwyno. 

"Mae hwn yn rhyw bwnc llosg ar y funud," dywedodd.

"Mae o wedi gweithio ac yn llwyddo mewn llawer o wledydd drosodd yn Ewrop. 

"Dwi'm yn meddwl dylia ni neud rhywbeth ar frys, mae eisiau ymchwilio fewn i’r peth - fydda'r ymwelwyr yn derbyn treth felly, ac a ydy'r diwydiant eisiau delio efo treth ar yr adeg yma?"

Dywedodd Llywodraeth Cymru y gallai'r dreth fod yn gyfle i gynghorau lleol fuddsoddi yn y gwasanaethau sydd yn helpu'r diwydiant twristiaeth. 

Er hynny, mae'r llywodraeth yn pwysleisio na fydd hyn yn cael ei orfodi ar y diwydiant a bydd sgwrs ac ymgynghoriad i drafod y mater.