Newyddion S4C

Y Brenin Charles wedi cael gwybod fod ganddo ganser

05/02/2024

Y Brenin Charles wedi cael gwybod fod ganddo ganser

Cyhoeddodd Palas Buckingham nos Lun fod y Brenin Charles wedi cael gwybod fod ganddo ganser.

Cafodd y canser ei ddarganfod yn ystod ei driniaeth ddiweddar ar y prostad, ond nid yw wedi cael diagnosis canser y prostad.  

Dyw'r math penodol o ganser ddim wedi ei ddatgelu, ond yn ôl datganiad gan y palas, fe ddechreuodd y Brenin ar driniaethau rheolaidd ddydd Llun.   

Ychwanegodd Palas Buckingham : "Mae'r Brenin yn dal i deimlo'n gadarnhaol iawn am ei driniaeth, ac yn edrych ymlaen i ddychwelyd i'w ddyletswyddau cyhoeddus cyn gynted â bo modd." 

Bydd yn gohirio ei ddyletswyddau cyhoeddus, ac mae disgwyl i aelodau eraill y Teulu Brenhinol gyflawni'r swyddogaethau hynny wrth i'r Brenin barhau â'i driniaeth.  

Bu'r Brenin Charles sy'n 75 oed, mewn gwasanaeth eglwysig yn Sandringham ddydd Sul. 

Cafodd driniaeth ar gyfer y prostad mewn ysbyty preifat yn Llundain dros wythnos yn ôl.

Mae'r Tywysog Harry wedi siarad â'i dad am ei ddiagnosis a bydd yn teithio i Lundain yn y dyddiau nesaf, yn ôl ffynhonnell sy'n adnabod y Tywysog. 

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad nos Lun, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford: " Trist iawn yw clywed y newyddion bod Brenin Charles yn wynebu heriau iechyd pellach. 

"Bydd fy meddyliau i, a phobl ledled Cymru, gydag ef a’i deulu heno. Anfonaf fy nymuniadau gorau ato, a dymunaf wellhad buan wrth iddo ddechrau'r driniaeth."

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Unedig Rishi Sunak wedi cyhoeddi datganiad hefyd yn dymuno "gwellhad llwyr a buan" i'r Brenin.

 

 

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.