Newyddion S4C

Teyrnged i ‘gawr addfwyn’ fu farw mewn gwrthdrawiad ar yr M4

02/02/2024
Paul Slater

Mae teulu “cawr addfwyn” fu farw mewn gwrthdrawiad ar yr M4 wedi talu teyrnged iddo.

Bu Paul Slater o Gasnewydd, oedd yn gyn-filwr yn y Llynges Frenhinol ac yn gweithio i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), farw yn y gwrthdrawiad ddydd Llun 29 Ionawr.

Cafodd dyn o Gaerdydd, 34, ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus. Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth yn ddiweddarach wrth i ymholiadau barhau.

Roedd y gwrthdrawiad rhwng tri char BMW X4, Vauxhall Agila a Volkswagen Polo tua 21.00.

Roedd Paul Slater, 52 oed, oedd yn gyrru'r Vauxhall, wedi marw yn y fan a’r lle.

Dywedodd ei deulu: “Roedd Paul Slater yn gawr addfwyn ac yn cael ei addoli gan bawb, ac yn hoff iawn o Greggs. Roedd yn dad ymroddedig, ac yn ŵr a mab cariadus.

“Wedi ei eni yn Swydd Efrog, fe ddaeth i Gymru ar ôl cwympo mewn cariad ag Ann ei wraig gariadus o Gaerdydd.

“Mae Paul yn gadael ei ddwy ferch brydferth Victoria-Rose ac Alexandra yr oedd yn eu caru’n annwyl . Nhw oedd ei fyd cyfan. 

“Anaml y byddwch chi erioed yn cwrdd â dyn mwy addysgedig a chyfiawn. Roedd yn hael ac yn helpu unrhyw enaid mewn angen.

“Gwasanaethodd Paul ei wlad yn y Llynges Frenhinol am fwy na 22 mlynedd ar draws y byd cyn dychwelyd adref a pharhau i helpu rhai mewn angen yn y GIG.

“Rydym fel teulu yn dymuno rhannu ein gwerthfawrogiad o’r holl wasanaethau brys a geisiodd helpu Paul, felly rydym yn gwybod nad oedd ar ei ben ei hun ac mae llawer o ddiolch i’r rhai sy’n parhau i helpu.

“Hoffem ofyn a oes gan unrhyw un wybodaeth neu luniau camera dashfwrdd i gysylltu â Heddlu Gwent.”

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101 neu anfon neges uniongyrchol at yr heddlu ar y cyfryngau cymdeithasol, gan ddyfynnu rhif cofnod 2400034015.

Gallwch hefyd gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.