Newyddion S4C

Dim gwasanaeth bad achub o Bwllheli oherwydd ffraeo mewnol

01/02/2024
Pwllheli

Does dim gwasanaeth bad achub o Bwllheli yng Ngwynedd bellach wedi i'r RNLI ddweud fod y berthynas rhwng aelodau o'r criw wedi "torri i lawr yn ddifrifol." 

Mae nifer o swyddogion allweddol yn yr orsaf wedi ymddiswyddo, ac mae'r elusen  wedi penderfynu i "ailosod" gweithgareddau yno.

Mewn datganiad, dywedodd yr RNLI eu bod nhw wedi cynnal ymchwiliad "teg, trylwyr a chadarn" yn ymwneud â'r pryderon yn yr orsaf. 

"Mae'r RNLI yn cydnabod, tra bod nifer o'r gwirfoddolwyr ym Mhwllheli yn parhau wedi eu hymrwymo i achub bywydau yn y môr, nid yw hi'n bosib i redeg gwasanaeth achub bywyd gweithredol gyda drwgdybiaeth a diffyg harmoni parhaus," medden nhw. 

"Nid yw'r penderfyniad wedi bod yn un hawdd ond mae'n hanfodol er mwyn symud ymlaen gyda gorsaf bad achub cynhwysol a chynaliadwy ym Mhwllheli am flynyddoedd lawer i ddod."

Mae gwirfoddolwyr sy'n dymuno ail-adeiladu'r tîm wedi cael eu gwahodd i drafod "y posibilrwydd o ail-sefydlu eu perthynas gwirfoddol."

Mae criwiau bad achub ym Mhorthdinllaen a’r Bermo yn cynnig eu gwasanaethau nhw ym Môr Iwerddon ar hyn o bryd, gyda chefnogaeth badau achub Atlantic 85 yn Abersoch a Chriccieth.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.