Newyddion S4C

Nifer gwrandawyr BBC Radio Cymru yn gostwng i'w lefel isaf

01/02/2024

Nifer gwrandawyr BBC Radio Cymru yn gostwng i'w lefel isaf

Mae nifer gwrandawyr BBC Radio Cymru wedi gostwng i’w lefel isaf ers i gofnodion gael eu cadw.

Dyma’r tro cyntaf i nifer y gwrandawyr wythnosol ddisgyn o dan 100,000 ar gofnod.

Roedd gostyngiad o 40,000 yn nifer y gwrandawyr wythnosol yn chwarter olaf 2023 o gymharu gyda'r un cyfnod flwyddyn yn ôl - ffigwr sydd i lawr i 95,000 o wrandawyr.

135,000 oedd yn gwrando’n wythnosol dros yr un cyfnod yn 2022. 

Mae'r ffigyrau'n gyfuniad o'r nifer sy'n gwrando'n fyw ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Cymru 2, ond nid ydynt yn cynnwys gwrandawyr sydd yn gwrando'n ôl ar raglenni.

Fe wnaeth canran cyrhaeddiad BBC Radio Cymru ddisgyn bron i 29% dros y flwyddyn hefyd, yn ôl ffigyrau gwrando diweddaraf RAJAR, y corff sydd yn gyfrifol am fesur y gynulleidfa radio.

Nid yw figyrau gwrando'r orsaf wedi bod mor isel ers sefydlu RAJAR yn 1992.

Roedd nifer y gwrandawyr yn ei anterth yn ystod pedwerydd chwarter 2021 yn ystod y pandemig Covid-19. Bryd hynny roedd 164,000 o bobl yn gwrando ar yr orsaf.

Golyga hyn bod 70,000 yn llai yn gwrando'n wythnosol ar Radio Cymru ers y cyfnod hwnnw.

Yn ôl y BBC, mae'r orsaf yn "parhau i fod yn ddewis poblogaidd ymhlith siaradwyr Cymraeg, boed hynny wrth wrando’n fyw neu ar alw."

'Ymddiriedaeth'

Yn ôl un sylwebydd ar y diwydiant radio, mae dirywiad yn 'ymddiriedaeth' gwrandawyr Radio Cymru wedi effeithio ar y nifer sydd yn gwrando.

Dywedodd Gareth Joy, gohebydd Radio Today Wales: “Mae 'na lot o resymau am hyn. Yn gyntaf, ar ôl Covid, achos dwy flynedd yn ôl roedd y ffigyrau gorau ers 40 mlynedd ac roedd y cyrhaeddiad yn 164,000. Dwy flynedd ymlaen ac mae o wedi cwympo 69,000.

“Dwi’n meddwl ei fod yn rhannol oherwydd mi ydan ni y tu hwnt i’r pandemig rŵan, ond dwi’n meddwl fod rhywfaint o ymddiriedaeth y cyhoedd wedi mynd dros y cyfnod hwnnw, yn enwedig gyda’r ffordd y wnaethon nhw ymdrin ag ymadawiad Geraint Lloyd...

“Dwi yn teimlo dros y staff sy’n gweithio yno, dwi’n cael y teimlad eu bod nhw wedi eu gadael i lawr gymaint a mae’r gwrandawyr wedi eu gadael i lawr."

Image
Geraint Lloyd promo shot.
Fe wnaeth y penderfyniad i ddod â rhaglen Geraint Lloyd ar Radio Cymru i ben yn 2022 godi gwrychyn llawer o'i wrandawyr

Ychwanegodd Mr Joy: “Mae ffigyrau ar y rhwydwaith a gorsafoedd lleol wedi disgyn hefyd. Mae’r BBC wedi gwthio BBC Sounds lot, a sgwn i os ydy hynny ar draul ffigyrau gorsafoedd fel Radio Cymru, ac i raddau llai, Radio Wales?

“Os mae Radio Cymru wedi cael llwyddiant ar Sounds neu yn ddigidol, mae’n rhaid dangos hynny, yna rhannwch y ffigyrau.

"Mae hefyd shifft o wrando ar orsafoedd y BBC drwy Brydain, nid just Gymru. Mae 'na lot o ffactorau ar waith ac yn anffodus, mae Radio Cymru wedi dioddef yn fwy na’r rhan mwyafrif.

"Y sialens fawr ydi, beth sydd nesaf i Radio Cymru? Ydi diwedd Dafydd Meredydd (Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg y BBC) efallai? Oes 'na shake up i ddod i’r amserlen? Beth fydd yn digwydd i Radio Cymru 2, fyddan nhw’n dod yn rhan o Rajar?"

'Cyfrwng pwysig'

Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru: “Rydym yn cydnabod adroddiad diweddara’ RAJAR a byddwn yn dadansoddi’r ffigyrau yn fanwl, fel sy’n digwydd bob amser, gan edrych ar y patrymau gwrando sydd wedi datblygu dros y misoedd a’r blynyddoedd diwethaf. 

"Mae radio yn gyfrwng pwysig i’n cynulleidfaoedd ac mae Radio Cymru yn parhau i fod yn ddewis poblogaidd ymhlith siaradwyr Cymraeg, boed hynny wrth wrando’n fyw neu ar alw. 

"Mae’n werth nodi mai ffigyrau gwrando byw sydd yn cael eu cofnodi gan RAJAR. 

"Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r ffyrdd mae ein cynulleidfaoedd yn gwrando yn newid a’r llynedd bu i dros 2.1 miliwn o geisiadau i wrando ar ein cynnwys yn ddigidol ar BBC Sounds.” 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.