Newyddion S4C

Carcharu dyn o'r Rhondda am werthu Valium i blant

29/01/2024
Gavin Lee Jones

Mae dyn o Rondda Cynon Taf oedd yn gwerthu Valium i blant ysgol wedi cael ei garcharu am ddwy flynedd a dau fis.

Roedd rhai o’r plant wedi gorfod mynd i’r ysbyty o ganlyniad i gymryd y Valium.

Gwerthodd Gavin Lee Jones, 39 oed, o Glynrhedynog y Valium i blant rhwng 12 a 14 oed. 

Cafodd ei ddedfrydu i 58 wythnos am ymwneud â chyflenwi Valium a 58 wythnos o garchar am feddu ar gyffuriau Dosbarth C gyda’r bwriad o’u cyflenwi.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Ian Jones: “Ym mis Awst y llynedd cawsom adroddiadau bod dau blentyn wedi llyncu tabledi glas a bu’n rhaid mynd â nhw i’r ysbyty oherwydd eu bod yn simsan ar eu traed ac yn ddryslyd. 

“Trwy lwc yn unig ni ddioddefodd y plant unrhyw niwed difrifol.

"Rwy'n gobeithio bod y ddedfryd hon yn ei gwneud yn glir na fydd delio cyffuriau yn cael ei oddef ac y byddwn yn cymryd pob cam o fewn y grymoedd sydd ar gael i ni i ddod o hyd i'r bobl sy'n gyfrifol am werthu cyffuriau a dod â nhw o flaen eu gwell."

Gall unrhyw un sy’n poeni bod eu plant yn defnyddio neu’n ystyried defnyddio cyffuriau gysylltu â’r gwasanaeth cynghori cyffuriau FRANK drwy ymweld â https://www.talktofrank.com/.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.