Newyddion S4C

Cwest Llandudoch: 'Dim modd darganfod beth oedd achos y tân'

25/01/2024

Cwest Llandudoch: 'Dim modd darganfod beth oedd achos y tân'

Mae cwest yn Hwlffordd wedi clywed nad oes modd darganfod beth oedd achos tân mewn tŷ yn Sir Benfro lle bu farw gŵr a gwraig.

Bu farw David a Margaret Edwards, a oedd yn 60 a 55 oed, yn dilyn tân mewn tŷ yn Llandudoch  ym mis Rhagfyr 2022. 

Roedd y ddau wedi bod yn briod am 18 mlynedd, a Mr Edwards oedd prif ofalwr ei wraig, oedd ag anabledd. 

Clywodd y cwest bod diffoddwyr tân wedi cael eu galw i’r tŷ 01:15 ar 11 Rhagfyr 2022 ond oherwydd amodau rhewllyd, roedd eu hymateb rhywfaint yn arafach na’r arfer.

Erbyn iddyn nhw gyrraedd, roedd y yn wenfflam, gyda’r tân yn dod allan o’r to. 

Cafodd corff menyw ei ddarganfod mewn cadair ar lawr gwaelod y tŷ. 

Wedi i’r tân gael ei ddiffodd, cafodd corff dyn ei ddarganfod ar wely ar y llawr gwaelod ychydig oriau’n ddiweddarach.

Y gred yw bod y gwely wedi syrthio o’r llawr cyntaf, wrth i’r llawr a tho’r adeilad ddisgyn.

Yn ôl yr ymchwilydd tân, Stephen Rowlands, fe wnaethon nhw archwilio sawl offer electronig yn y  tŷ ond oherwydd maint y difrod , doedd dim modd darganfod beth oedd achos y tân. 

Dangosodd archwiliad post-mortem bod Mr Edwards wedi marw o losgiadau. Gwenwyn carbon monocsid oedd achos marwolaeth ei wraig. 

Daeth y Crwner i’r casgliad mai damwain oedd achos marwolaeth y pâr priod. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.