Newyddion S4C

Ail ddechrau chwilio am ddynes ar hyd arfordir Porthcawl

24/01/2024

Ail ddechrau chwilio am ddynes ar hyd arfordir Porthcawl

Mae'r gwasanaethau achub wedi ail ddechrau chwilio am ddynes allai fod wedi mynd i'r dŵr ym Mhorthcawl, yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr nos Fawrth. 

Dechreuodd y chwilio ar hyd arfordir y dref lan-môr wedi adroddiadau bod person wedi mynd i'r dŵr.

Cafodd y gwasanaethau brys wybod tua 17.55 fod yna bryderon bod person mewn trafferthion yn y môr. 

Bu Gwylwyr y Glannau Porthcawl, Port Talbot, Llanilltud Fawr a Sain Tathan yn ceisio dod o hyd i’r person, ac roedd dau hofrennydd gan yr heddlu yn archwilio'r ardal.

Yng nghanol storm Jocelyn, ymunodd bad achub yr RNLI o'r Mwmbwls, Abertawe â'r ymdrechion hefyd.

Ond daeth y chwilio i ben yn ystod oriau mân fore Fercher. 

Ar gais yr heddlu yn ddiweddarach fore Mercher, fe ail ddechreuodd y chwilio.   

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.