Newyddion S4C

'Gwartheg, i ni, mae nhw'n rhan o'r teulu': Y gwewyr o golli gwartheg i TB

'Gwartheg, i ni, mae nhw'n rhan o'r teulu': Y gwewyr o golli gwartheg i TB

Wrth i deulu o Gapel Isaac ger Llandeilo golli 27  o'u gwartheg yn ddiweddar, wrth iddyn nhw gael eu lladd ar y buarth o ganlyniad i brofion diciâu, roedd criw ffilmio rhaglen Ffermio yno, a’r gwirionedd yn galed i bawb ei wylio.

Yn barod, mae teulu Wyn ac Enid Davies o fferm Castell Hywel wedi colli 180 o wartheg ers 2020.

Ar hyn o bryd mae profion TB yn orfodol ar gyfer pob fferm wartheg er mwyn ceisio rheoli'r clefyd.

Mae'r teulu yma, fel gymaint o rai eraill, yn galw ar Lywodraeth Cymru i edrych eto ar sut mae’r profion yn cael eu cynnal.

Mewn datganiad, dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd modd rhoi sylw ar achosion unigol ond eu bod yn “ymwybodol iawn” o “effaith ddifrifol TB buchol ar iechyd a lles ffermwyr a'u teuluoedd”.

Mae modd gwylio rhaglen Ffermio nos Lun ar S4C Clic a BBC iPlayer.

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.