Newyddion S4C

Undebau’n bygwth streiciau i geisio diogelu cynhyrchu dur ym Mhort Talbot

20/01/2024
s4c

Mae undebau yn bygwth streiciau mewn ymateb i golli swyddi yng ngwaith dur fwyaf y DU ym Mhort Talbot.

Ddydd Gwener fe gadarnhaodd cwmni dur Tata eu bod nhw’n bwriadu bwrw mlaen gyda chynlluniau i gau dwy ffwrnais chwyth er mwyn symud eu gwaith i gynhyrchu dur mewn modd mwy gwyrdd a chynaladwy.

Mae’r cynlluniau yn golygu bydd 2,800 o bobl yn colli eu swyddi yn ogystal ag eraill gyda chwmnïau sy’n cyflenwi’r gwaith.

Mae Tata wedi ymroi i becyn cymorth gwerth £130miliwn i weithwyr fydd yn colli eu swyddi.

Ond mae undebau yn rhybuddio bydd y penderfyniad yn ddinistriol i economi de Cymru yn ogystal â’r diwydiant dur yn ehangach.

Fe fydd yr undebau yn ymgynghori gyda’u haelodau ar sut i ymateb ar ôl i Tata wrthod cynlluniau’r undebau i arbed swyddi.

Dywedodd swyddog cenedlaethol undeb Community: “Mae ein haelodau ym Mhort Talbot yn dioddef heddiw ac yn teimlo bod Tata wedi eu gadael i lawr nawr eu bod wedi cadarnhau eu bwriad i ddilyn llwybr o golli swyddi, sy’n ymgais ofnadwy at ddigarboneiddio a distrywio ein diwydiant dur.

“Mae gweithrediadau Tata yn gwatwar eu gwerthoedd honedig, ac nid ydym ni yn mynd i dderbyn hynny a byddwn yn gofyn i’n haelodau sut i ymateb gan gynnwys gweithredu’n ddiwydiannol.

“Yn y cyfamser mae ein neges i Tata a’r Llywodraeth yn glir; gyda’r buddsoddiad cywir mae yna gyfle i gymryd llwybr gwahanol fydd yn gwarchod swyddi, ein heconomi a’n hamgylchedd.

“Byddwn yn dal i ymladd yr achos – mae gormod yn y fantol i beidio â gwneud hynny.”

Dywedodd Peter Hughes o undeb Unite: “Mae ein haelodau yn ddig a rhwystredig ac yn fodlon gwneud unrhyw beth i warchod gwneud dur ym Mhort Talbot gan gynnwys gweithredu’n ddiwydiannol.

Dywedodd y Prif Weinidog Rishi Sunak ei fod wedi "ymroi'n llwyr" i gefnogi'r diwydiant dur yn y DU.

Mae Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi ymateb: “Byddwn yn parhau i weithio i ddiogelu dyfodol cynhyrchu dur Cymru a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi pawb y mae cyhoeddiad heddiw yn effeithio arnynt.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.