Newyddion S4C

Cyngor Sir Caerffili i dorri nôl ar ladd gwair er gwaethaf cwynion

S4C

Fe fydd Cyngor Sir Caerffili yn torri llai o wair eleni er mwyn hybu byd natur, er gwaethaf cwynion y llynedd.

Dywedodd y Cyngor mai nod y cynllun oedd gadael i nifer o ardaloedd o wair i “ffynnu” er mwyn “cynyddu a hybu bioamrywiaeth”.

Fe fydd y Cyngor hefyd yn hau hadau blodau gwyllt ar draws y sir.

Fe ddaw’r polisi i rym yn y gwanwyn, er i’r cyngor dderbyn cwynion y llynedd fod yr ardaloedd oedd wedi eu gadael yn wyllt wedi creu sbwriel, gan adael ardaloedd mewn ystadau tai wedi gordyfu.

Dywedodd  cabinet y cyngor eu bod nhw'n ymwybodol o'r cwynion a bydd mwy o dorri gwair mewn ystadau tai eleni.

'Newidiadau'

Dywedodd y Cynghorydd Chris Morgan fod y naturiaethwr Iolo Williams wedi canmol ardaloedd “gwyllt” y sir.

Ychwanegodd y Cynghorydd Sean Morgan, arweinydd y Cyngor fod gan “bawb farn wahanol” ar sut i dorri gwair. 

Dywedodd fod yn rhaid i’r Cyngor wynebu her bioamrywiaeth a'u bod  wedi gwneud “newidiadau sylweddol”  yn dilyn cwynion y llynedd.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.