Newyddion S4C

Ymestyn rhybudd melyn am eira a rhew yng Nghymru

17/01/2024
Rhybudd melyn eira

Mae rhybudd melyn am eira a rhew yn parhau mewn grym mewn rhannau ddydd Mercher, ac wedi ei ymestyn i gynnwys rhai o siroedd y de a'r canolbarth.

Cafodd y rhybudd ei gyhoeddi ar gyfer rhai siroedd yn y gogledd ddydd Mawrth, gyda disgwyl iddo barhau hyd at ddydd Iau. 

Mae rhybudd pellach ar gyfer eira a rhew wedi ei gyhoeddi ar gyfer siroedd y gogledd a rhai siroedd y de a'r canolbarth o nos Fercher hyd at ddydd Iau.

Mae disgwyl i’r cyfuniad o eirlaw, eira a rhew achosi oedi i drafnidiaeth, meddai’r Swyddfa Dywydd. 

Maen nhw’n rhybuddio y gallai eira achosi trafferthion ar rai ffyrdd am gyfnodau.

Maen nhw hefyd wedi rhybuddio y gallai rhai gwasanaethau rheilffyrdd a bysiau gael eu gohirio oherwydd y tywydd.

Mae disgwyl i’r eira ac eirlaw ymledu tua'r de-ddwyrain yn ddiweddarach ddydd Mercher. 

Fe allai hyd at 5cm o eira ddisgyn mewn rhai ardaloedd, gyda disgwyl oddeutu 1-2cm i’r mwyafrif. 

Mae pobl yn cael eu hannog i gymryd gofal wrth gerdded ar hyd rhai llwybrau rhewllyd, yn enwedig palmentydd a llwybrau beicio sydd heb eu trin â halen neu raean. 

Mae'r rhybudd melyn yn berthnasol i’r siroedd canlynol:

 • Conwy

 • Sir Ddinbych

 • Sir Y Fflint

 • Gwynedd

 • Ynys Môn

 • Powys 

 • Wrecsam

Mae rhybudd am y siroedd isod yn dod i rym o 22:00 nos Fercher:

 • Abertawe
 • Ceredigion
 • Sir Gaerfyrddin
 • Sir Benfro

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.