Newyddion S4C

Lansio ymchwiliad llofruddiaeth wedi gwrthdrawiad ym Mae Colwyn

21/11/2023
Bae Colwyn

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod ymchwiliad llofruddiaeth wedi ei lansio yn dilyn marwolaeth dyn 65 oed ym Mae Colwyn.

Cafodd yr heddlu eu galw i adroddiadau o wrthdrawiad ar y ffordd Princes Drive ym Mae Colwyn, am 02.15 fore Llun 20 Tachwedd. 

Yn dilyn cyfnod byr o chwilio’r ardal, cafodd dyn 33 oed o Fae Colwyn a dyn 42 oed o Widnes eu harestio. Maen nhw'n parhau yn y ddalfa.

Fe wnaeth y llu gyhoeddi fore Llun eu bod hefyd wedi arestio dynes 29 oed dros nos.

Mae teulu'r dyn a fu farw wedi cael gwybod ac yn derbyn cymorth gan swyddogion arbenigol.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Sarah-Jayne Williams: "Hoffwn bwysleisio nad oes gennym unrhyw bryderon am ddiogelwch y gymuned ehangach.

"Fe fydd yr heddlu'n parhau i fod yn bresennol yn yr ardal wrth i ni barhau â’n hymchwiliadau, a hoffwn ddiolch i drigolion lleol am y cymorth y maent eisoes wedi’i roi i ni."

Mae ymholiadau yn parhau ac mae'r heddlu yn apelio ar unrhyw un sy'n gwybod unrhyw beth am y gwrthdrawiad i gysylltu â  nhw gan ddyfynnu cyfeirnod A183958.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.