Newyddion S4C

Lawnsio presgripsiynau digidol i rai cleifion yng Nghymru

17/11/2023
s4c

Fe fydd presgripsiynau digidol ar gael i rai cleifion yng Nghymru o ddydd Gwener ymlaen am y tro cyntaf. 

Mae'r gwasanaeth newydd yn gwneud y broses o bresgripsiynu a dosbarthu meddyginiaethau i gleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn haws, yn fwy diogel ac yn fwy effeithlon yn ôl y llywodraeth.

Nid oes rhaid i feddygon teulu argraffu, llofnodi na chyflwyno presgripsiwn papur gwyrdd i'r claf nac aros iddo gael ei ddanfon i'r fferyllfa. Yn hytrach, anfonir y presgripsiwn yn electronig o'r feddygfa drwy'r system Technoleg Gwybodaeth i fferyllfa o ddewis y claf.

Bydd symud i bresgripsiynau electronig yn arbed hyd at 40 miliwn o ffurflenni papur rhag cael eu hargraffu a'u didoli bob blwyddyn medd y llywodraeth.

Bydd y gwasanaeth newydd yn cael ei gyflwyno'n raddol ledled Cymru o fis Ionawr 2024 ymlaen.

Canolfan Feddygol Lakeside a Fferyllfa Ffordd Wellington yn y Rhyl yw’r feddygfa a'r fferyllfa gymunedol gyntaf i ddefnyddio presgripsiynau electronig.

'Taith gyffrous'

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan AS: “Rydyn ni ar ddechrau taith ddigidol gyffrous a fydd yn gweddnewid y ffordd mae presgripsiynau yn cael eu rheoli ym maes gofal sylfaenol, gan symleiddio proses nad yw wedi newid fawr ddim ers degawdau.

“Bydd presgripsiynau electronig yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r Gwasanaeth Iechyd a chleifion ac mae'n garreg filltir bwysig yn ein taith tuag at ddigideiddio pob presgripsiwn ym mhob lleoliad gofal iechyd yng Nghymru.

“Hoffwn ddiolch i'r staff yn y feddygfa a'r fferyllfa am eu cefnogaeth fel y rhai cyntaf i fabwysiadu'r Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig ac rwy'n gobeithio gallwn ni edrych ar sut all lleoliadau gofal sylfaenol eraill ddefnyddio presgripsiynu digidol.”

Dywedodd Andrew Evans, Prif Swyddog Fferyllol Cymru: “ Mae arloesi digidol yn allweddol i wella'r gwasanaeth presgripsiynau i gleifion a'n fferyllwyr a'n meddygon teulu sy'n gweithio'n galed. 

“Mae hyn yn newid trawsnewidiol a fydd yn cael effaith sylweddol ar y ffordd rydyn ni'n gweithio ac yn gweddnewid prosesau cyfredol. 

"Mae'n hanfodol bod y newidiadau hyn yn cael eu cyflwyno'n ddiogel, a dyna pam mae'r cyfnod profi byw hwn mor bwysig. 

"Rwy'n ddiolchgar i'r timau sy'n gweithio'n galed yn y feddygfa a'r fferyllfa, sef y rhai cyntaf i fabwysiadu presgripsiynau digidol ym maes gofal sylfaenol ac i bawb sy'n rhan o gyflawni'r gwaith pwysig hwn i bobl ac ymarferwyr yn y maes ledled Cymru."
 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.