Newyddion S4C

Chweched person wedi marw yn dilyn tân mewn tŷ yn Llundain

16/11/2023
Tan Hounslow

Mae chweched person wedi marw yn dilyn tân mewn tŷ yng ngorllewin Llundain nos Sul. 

Roedd pump aelod o’r un teulu eisoes wedi eu cadarnhau yn farw, a roedd y chweched person ar goll. 

Mae Heddlu’r Met bellach wedi cadarnhau eu bod bellach wedi darganfod corff  person arall yn sgil y tân, a ddigwyddodd yn ardal Hounslow.

Roedd y  llu eisoes wedi cadarnhau bod pump o bobl wedi marw  ar lawr cyntaf yr adeilad.

Y gred yw mai plant oedd tri o'r rhai a fu farw.

Cafodd 10 injan dân a thua 70 o ddiffoddwyr tân eu galw i dŷ yn Hounslow am 22:26 nos Sul yn ôl Brigâd Dân Llundain. 

Gadawodd un dyn y tŷ cyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd ond cafodd ei gludo i'r ysbyty yn ddiweddarach. 

Roedd y tân o dan reolaeth erbyn 01:25 fore Llun, ac mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i'r hyn achosodd y tân. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.