Newyddion S4C

Mam i bump o Fangor yn dathlu ar ôl ennill £1 miliwn ar y loteri

16/11/2023
Ceri Ann Roscoe-Roberts, a'i gwr Paul

Mae mam i bump o Fangor wedi dweud ei bod yn “llawn emosiwn” wedi iddi ennill £1 miliwn ar y loteri. 

Fe enillodd Ceri Ann Roscoe-Roberts, 42 oed, yr arian wedi iddi ddeffro ar fore Gwener gyda “greddf gref”  bod yn rhaid iddi brynu tocyn EuroMillions, gan y Loteri Genedlaethol. 

Fe gafodd Ms Roscoe-Roberts wybod y bore wedyn ei bod wedi ennill: “Roedd rhywbeth yn dweud wrthyf pan ddeffrais fore Sadwrn fy mod i wedi ennill. 

“Roedd e’n deimlad hollol ryfedd,” meddai.

“Roedd rhaid i mi binsio fy hun… ‘odd o’n teimlo fel bod yng nghanol breuddwyd, nid fel fy mywyd go iawn.”

‘Dathlu’

Dywedodd Ms Roscoe-Roberts, sy’n rheolwr cwmni cartref gofal, a’i gŵr Paul, sy’n rheolwr ar gwrs golff, eu bod nhw’n benderfynol o barhau i weithio er eu henillion newydd. 

Gyda phump o blant, mae hi'n awyddus i brynu tŷ newydd ar gyfer ei theulu. 

“Mae’r ddau ohonom yn caru ein swyddi felly does dim bwriad ‘da ni i roi’r gorau i weithio,” meddai Ceri Ann Roscoe-Roberts. 

“Ond mae tŷ sy’n fwy o faint yn bendant ar ein rhestr siopa – mae'n rhywbeth ‘da ni ‘di bod eisiau ers tro erbyn hyn. 

“A nawr mae ganddom y gallu i brynu’r tŷ rydym wedi bod yn breuddwydio amdano.”

Mae hi eisoes wedi prynu ci bach gyda’i henillion, ond mae’n awyddus i barhau i fyw bywyd “normal,” meddai.

Fe enillodd Ceri Ann Roscoe-Roberts £1 miliwn ar loteri'r EuroMillions ar 3 Hydref. 

Llun: Y Loteri Genedlaethol/Andy Devlin

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.