Newyddion S4C

Dyfalu y gallai'r Cymro Syr Dave Brailsford chwarae rhan allweddol yn nyfodol Manchester United

16/11/2023
Syr David Brailsford

Fe allai’r Cymro Syr David Brailsford chwarae rhan bwysig yn nyfodol clwb bêl-droed Manchester United.

Mae’r Manchester Evening News yn adrodd bod y gŵr o Ddeiniolen, sydd yn gyfarwyddwr chwaraeon ar gwmni Ineos, wedi ymweld â maes hyfforddi’r tîm yn Carrington ddwywaith dros yr wythnosau diwethaf.

Daw hynny yn dilyn adroddiadau y bydd sylfaenydd Ineos, Syr Jim Ratcliffe, yn prynnu cyfran o 25 % o’r clwb, sydd yn werth £1.3 biliwn.

Mae Mr Brailsford, sydd yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Brynrefail, yn adnabyddus am ei lwyddiannau ym myd seiclo, wedi iddo arwain tîm seiclo Prydain at frig tabl y medalau yng Ngemau Olympaidd 2008 a 2012. 

Yn fwy diweddar, mae Mr Brailsford wedi gweithio fel arweinydd timau seiclo Sky ac Ineos drwy gyfnodau llewyrchus, gan ennill y Tour de France ar sawl achlysur.

Yn ei rôl ehangach fel cyfarwyddwr chwaraeon Ineos, mae Mr Brailsford wedi gweithio gyda Chlwb Pêl-droed Nice, yn Ffrainc, sydd yn eiddo i Mr Ratcliffe.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.