Newyddion S4C

Yr Ŵyl Gerdd Dant yn casglu dros fil o frwshys dannedd i elusen digartrefedd

12/11/2023
Y brwshys dannedd

Mae'r Ŵyl Gerdd Dant wedi casglu dros fil o frwshys dannedd a nwyddau glendid ar gyfer elusen sy'n cefnogi unigolion digartref sy’n cysgu ar strydoedd Caerdydd.

Fe wnaeth pwyllgor gwaith Gŵyl Cerdd Dant Caerdydd 2023 ofyn i’r rheini wnaeth ymweld â’r ŵyl dros y penwythnos i gyfrannu at yr achos.

Mae'r brwshys wedi eu rhoi i elusen Ganolfan Huggard yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro.

Daeth dros 1,500 o gystadleuwyr i’r Coleg ar gyfer yr ŵyl ddydd Sadwrn, 11eg o Dachwedd ynghyd â channoedd o gefnogwyr. 

Roedd yr Ŵyl Gerdd Dant wedi dychwelyd i'r brifddinas am y tro cyntaf ers 42 o flynyddoedd.

Dywed Eirian Evans, sy’n aelod o’r Pwyllgor Gwaith. “Mae’r ymateb i’n cais am frwshys dannedd wedi bod yn syfrdanol a diolch i bawb am eu cyfraniadau fydd yn cael eu trosglwyddo i Ganolfan Huggard yr wythnos yma."

Image
Y brwshys dannedd
Y brwshys dannedd

'Braint'

Mae’r Huggard wedi bod yn cefnogi unigolion sy’n byw ar y strydoedd neu sy’n ddigartref yng Nghaerdydd ers 35 o flynyddoedd.

Pan lansiwyd yr apêl, dywedodd ei Brif Weithredwr Richard Edwards: “Rydym yn ddiolchgar i drefnwyr a chefnogwyr yr Ŵyl Gerdd Dant am eu cefnogaeth.

"Mae gallu brwsio ein dannedd gyda brws dannedd glan yn rhywbeth mae’r mwyafrif ohonom yn ei gymryd yn ganiataol. Ond nid felly i bobl ddigartref ac felly dyna paham mae hi’n bwysig ein bod ni yn Huggard yn darparu nwyddau fel brwshys dannedd i bobl sy’n defnyddio ein cawodydd.”

Dywed Elen Rhys, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith: “Cafwyd diwrnod gwych yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro a hoffwn ddatgan diolch diffuant i’r holl staff a’r disgyblion aeth i’r filltir eitha’ i sicrhau fod yr Ŵyl yn llwyddiant. 

"Diolch hefyd i Gyngor Caerdydd a’r holl noddwyr am eu haelioni. Hebddynt, fydde' dim posib llwyfannu gŵyl o’r fath.

“Yn bennaf oll, diolch i’r holl gystadleuwyr ac i’w hyfforddwyr am yr holl waith caled i sicrhau perfformiadau gwych ac felly gŵyl i’w chofio. Roedd hi’n fraint gweld y llwyfan a’r coleg yn llawn bwrlwm ac fe gafwyd dathliad arbennig a chyfoes o’n traddodiadau cerddorol.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.