Trên newydd i’r Bermo?

Trên newydd i’r Bermo?

NS4C

Roedd golygfeydd anarferol yn y Bermo fore Mercher wrth i lwyth anarferol gael ei gludo drwy’r dref yng Ngwynedd.

Mae fideo a gafodd ei gyhoeddi ar y cyfryngau cymdeithasol yn dangos llwyth o drenau yn cael ei dywys drwy stryd yng nghanol y dref. 

Roedd Heddlu Gogledd Cymru wedi rhybuddio trigolion yr ardal o flaen llaw y byddai'r llwyth yn achosi oedi. 

Llun a Fideo: Terrig Williams