Newyddion S4C

Sioe radio ar gyfer anifeiliad anwes yn dychwelyd ar noson tân gwyllt

03/11/2023
Charlotte Hawkins

Mae gorsaf radio Classic FM wedi cyhoeddi bod ei rhaglen ar gyfer anifeiliaid anwes yn dychwelyd mewn pryd ar gyfer noson tân gwyllt eleni.

Nod y rhaglen yw helpu anifeiliaid anwes pryderus a’u perchnogion yn ystod y cyfnod lle bydd nifer o danau gwyllt yn cael eu tanio.

Hon fydd y chweched flwyddyn i Pet Classics ar Classic FM gael ei darlledu dan ofal y cyflwynydd Charlotte Hawkins.

Dywedodd bod ganddi'r "dewis perffaith" o ganeuon i helpu anifeiliaid anwes i ymlacio.

 “Rydyn ni’n gwybod am yr effeithiau cadarnhaol y mae cerddoriaeth glasurol yn ei gael ar bobl ac anifeiliaid anwes fel ei gilydd, yn enwedig yn ystod cyfnod o straen, felly mae gen i’r dewis perffaith o gerddoriaeth dawelu a setlo hyd yn oed y gwrandawr mwyaf pryderus.

“Mae croeso i bawb – o’r blewog i’r pluog – ac edrychaf ymlaen at weld yr holl luniau a fideos o anifeiliaid anwes yn ymlacio gyda mi ac yn mwynhau’r gerddoriaeth.”

Bydd y rhaglen yn cynnwys detholiad wedi’i guradu’n ofalus o’r gerddoriaeth glasurol fwyaf lleddfol, a ddewiswyd yn arbennig i dawelu unrhyw anifail anwes nerfus neu berchennog pryderus, meddai Ms Hawkins.

Bydd y cyflwynydd hefyd yn cynnwys negeseuon personol i wrandawyr ac yn chwarae'r caneuon maen nhw'n eu dewis.

Canfu arolwg effaith yn 2022 gan yr RSPCA fod 76% o ymatebwyr wedi dweud bod cŵn yn profi trallod o ganlyniad i dân gwyllt.

Yn flaenorol, mae'r elusen anifeiliaid wedi datgelu mai chwarae cerddoriaeth ymlaciol yw'r ffordd fwyaf cyffredin y mae perchnogion anifeiliaid anwes yn helpu i ymlacio neu baratoi eu hanifeiliaid ar gyfer Noson Tân Gwyllt.

Llun: Classic FM

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.