Newyddion S4C

Cyhuddo CPD Pontypridd o dorri rheolau Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn dilyn ymchwiliad

01/11/2023
CPD Pontypridd

Mae CPD Pontypridd yn wynebu cyhuddiadau disgyblu yn dilyn ymchwiliad gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC).

Roedd yr ymchwiliad yn ymwneud â statws cytundebol chwaraewyr y clwb.

Mae'r clwb wedi cael ei wahardd rhag cymryd rhan yng Nghwpan Cymru 2023/24 o ganlyniad i benderfyniad y Gymdeithas.

Cyhoeddodd CBDC 18 o gyhuddiadau yn erbyn y clwb am dorri nifer o reolau.

Mae’r cyhuddiadau’n ymwneud â thorri rheolau honedig a ddigwyddodd yn ystod tymhorau chwarae 2022/23 a 2023/24.

Mae rhain yn cynwys: 

  • Peidio â thalu arian sy'n ddyledus i chwaraewyr.
  • Methiant i gydymffurfio â'u rhwymedigaethau cytundebol tuag at chwaraewyr.
  • Methiant i gofrestru chwaraewyr yn gywir yn unol â Rheolau a Rheoliadau CBDC.
  • Chwarae chwaraewyr sydd yn anghymwys.
     

Fe dorrwyd y rheolau yma yng nghystadlaethau y Cymru Premier JD a Chwpan Uwch Gynghrair Cymru yn ôl CBDC.

Mewn datganiad dywedodd CPD Pontypridd eu bod yn cymryd y mater "o ddifrif."

"Mae Pontypridd United yn bwriadu amddiffyn eu hun yn erbyn y cyhuddiadau. 

"Fel clwb, rydym yn cymryd y mater hwn o ddifrif, gan ystyried effaith yr honiadau hyn a’r adroddiadau dilynol ar ein chwaraewyr, ein cefnogwyr, ein tîm o wirfoddolwyr a’n noddwyr. 

"Rydym am sicrhau pawb sy'n gysylltiedig â Pontypridd United bod y clwb yn ymwneud yn llawn â dod â'r materion hyn i gasgliad cyflym."

Llun: Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.