Newyddion S4C

'Chi’n byw eich bywyd o un driniaeth i’r llall': Galw am well cefnogaeth i bobl sy'n ceisio beichiogi

Newyddion S4C 01/11/2023

'Chi’n byw eich bywyd o un driniaeth i’r llall': Galw am well cefnogaeth i bobl sy'n ceisio beichiogi

Dydy'r gefnogaeth i bobl sy'n ceisio beichiogi "ddim yn ddigon da, o bell ffordd" yn ôl un aelod o Senedd Cymru. 

Yn ôl un fam o Sir Gâr - a wynebodd flynyddoedd anodd cyn cael IVF llwyddiannus – roedd hi'n byw o un mis i'r llall gan deimlo’n unig.

Mae elusen Fertility Network UK yng Nghymru yn dweud bod angen mwy o gefnogaeth ar bobl sy'n wynebu "blynyddoedd o unigrwydd".  

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod tri chlinig ffrwythlondeb yng Nghymru sy'n cynnig gwasanaethau cwnsela i gleifion y gwasanaeth iechyd.

“Ges i feichiogrwydd ectopig a nes i golli dau fabi,” dywedodd Hawys Barrett, 38 o Sir Gaerfyrddin, wrth raglen Newyddion S4C.

“Daeth ‘na bwynt lle o’n i’n gweld y blynyddoedd yn mynd ymlaen a lot o’n ffrindiau i bellach wedi cael babis, rhai wedi cael plant ers blynyddoedd."

Fe wynebodd flynyddoedd anodd wrth geisio beichiogi, cyn dechrau triniaeth IVF yn 2019.

Fe gafodd driniaeth lwyddiannus, ac mae ei mab Mabon yn dair oed erbyn hyn.

Image
newyddion
Ian, Hawys a Mabon

Mae’n rhannu ei stori er mwyn tynnu sylw at yr heriau yn ystod wythnos ymwybyddiaeth ffrwythlondeb.

“O’dd yr amser ‘na lle chi’n byw mewn gobaith bo’ chi ddim yn mynd i ddod arno [mislif] a bod popeth yn mynd i fod yn iawn ond wedyn oedd pethe’n newid a’r siom ‘na," dywedodd.

“O’dd mynd drwy hwnna mis ar ôl mis yn galed.

“Chi’n byw eich bywyd chi o un mis i’r llall, o un driniaeth i’r llall.”

 Mae profiad Hawys yn un sy’n cael ei deimlo ar draws Cymru yn ôl elusen Fertility Network UK.

Dywedodd Emma Rees fod rhan fwyaf y bobl sydd ar siwrne ffrwythlondeb yn teimlo’n isel ac yn unig.

“Rhywbeth sy’n rili becso ni fel elusen yw yn y survey wnaethon ni, fe wnaeth 40% ddweud eu bod nhw’n cael meddyliau suicidial.

“Mae’r statistic na’n uchel iawn a ni ishe neud lot mwy i roi cefnogaeth i bobl sy’n mynd drwy taith ffrwythlondeb.”

'Gwell cefnogaeth'

Mae Aelod Plaid Cymru o'r Senedd dros Arfon, Sian Gwenllian, wedi bod yn ymgyrchu dros gael gwell cefnogaeth ym mhob rhan o Gymru, yn enwedig yn y gogledd.

Dywedodd wrth Newyddion S4C: "Dydy'r sefyllfa yng Nghymru ddim yn ddigon da o bell ffordd.

"Mae nifer o ferched wedi dod ataf i yn dweud eu bod nhw'n teimlo bo' 'na ddim digon o gefnogaeth iddyn nhw yn ystod y cyfnod yn arwain i fyny at y driniaeth.

"Mae fy etholwyr i yn haeddu cael mynediad at y gwasanaethau yr un peth ag etholwyr ar draws Cymru ac felly mae'n rhaid creu darpariaeth a chreu gwasanaethau sy'n cyd-fynd efo'r boblogaeth yng Nghymru." 

Mewn ymateb dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn cydnabod fod proses IVF yn gallu bod yn anodd.

“Mae Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru (WHSSC) yn comisiynu gwasanaethau IVF ar ran pob bwrdd iechyd yng Nghymru. 

"Mae’r tri chlinig sydd wedi’u comisiynu gan WHSSC i gyd yn darparu mynediad i gwnsela i gleifion y GIG. 

“Byddem yn annog unrhyw un sydd angen cefnogaeth bellach yn ystod triniaeth i siarad â’u tîm ffrwythlondeb neu eu bwrdd iechyd lleol.” 

Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan gynnwys y stori gallwch gael cymorth ar wefan gymorth S4C.


 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.