Newyddion S4C

Storm Ciarán: Rhybuddion oren am wynt a glaw i rannau o Gymru

01/11/2023
Y Barri

Mae rhybuddion melyn am wynt a glaw wedi eu cyhoeddi ar gyfer y rhan helaeth o Gymru ddydd Mercher, gyda rhybuddion oren wedi eu cyhoeddi ar gyfer naw o siroedd ddydd Iau.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai gwyntoedd “cryfion iawn” o ganlyniad i Storm Ciarán “amharu ar deithio, cyfleusterau a gallai achosi rhywfaint o ddifrod strwythurol”.

Ychwanegodd y Swyddfa Dywydd bod "peryg i fywyd" o ganlyniad i falurion yn chwythu yn y gwynt.

Ddydd Mercher mae rhybudd melyn ar gyfer gwynt yn ne-orllewin Cymru ac ar hyd arfordir y de-ddwyrain o 21:00 hyd at 23:59 nos Iau.

Mae yna hefyd rybudd melyn am law trwm o 18:00 ddydd Mercher, ar draws de Cymru, Ceredigion a de Powys.

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cyhoeddi eu bod yn gweithredu protocol brys oherwydd y tywydd, fe fydd y cyngor yn agor lloches argyfwng i bobl sy'n cysgu y tu allan o 19:00 nos Fercher tan 08:00 fore Iau.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybuddion llifogydd hefyd yn y de orllewin. 

Rhybudd Oren

Ddydd Iau, mae  rhybudd oren ar gyfer y cyfnod rhwng 3:00 a 13:00 mewn naw o siroedd Cymru, gyda darogan y bydd Storm Ciarán yn chwythu ar gyflymder rhwng 75 ac 85mya ar hyd yr arfordir. 

Dyma'r siroedd ar y rhestr rhybudd oren:

  • Abertawe
  • Caerdydd
  • Castell-Nedd Port Talbot
  • Ceredigion
  • Bro Morgannwg
  • Pen-y-bont ar Ogwr
  • Rhondda Cynon Taf
  • Sir Benfro
  • Sir Gaerfyrddin

Hefyd ddydd Iau, mae rhybudd melyn am law yng ngogledd Cymru ac mae’r rhybuddion melyn am wynt a glaw yn parhau yn ne a chanolbarth Cymru.

Mae glaw trwm diweddar eisoes wedi achosi trafferthion ar y ffyrdd, yn enwedig yng ngorllewin Sir Gaerfyrddin, gyda Heddlu Dyfed-Powys yn cyhoeddi fore Mawrth fod sawl ffordd ar gau oherwydd llifogydd neu dirlithriad. 

Image
tirlithriad Sir Gar

Mae'r ffordd rhwng Cynwyl Elfed a Threfechan i'r gogledd o Gaerfyrddin ar gau, ac un lôn wedi diflannu oherwydd tirlithriad fore Mawrth. Bu tirlithriad lai na thair milltir o'r safle adeg storm Callum yn 2018, a laddodd ddyn ifanc.   

Prif Lun: Nadezna Mandhari

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.