Ysgol yn ymddiheuro wrth gyn-ddisgyblion am gamdriniaeth rhyw hanesyddol

Golwg 360

Mae Ysgol Gyfun Brynteg ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi ymddiheuro wrth gyn-ddisgyblion a ddioddefodd gamdriniaeth rhyw gan Clive Hally, cyn-bennaeth Adran Gelf yr ysgol.

Gweithiodd Clive Hally yn Ysgol Gyfun Brynteg am 36 o flynyddoedd cyn ymddeol yn 2011, ac mae’n debyg bod y cam-drin wedi digwydd dros gyfnod o 29 o flynyddoedd, meddai Golwg360.

Darllenwch y stori'n llawn yma.