Newyddion S4C

Arestio dau wedi i ddynes gael ei hanafu’n ddifrifol gan gi

29/10/2023
American XL Bulldog

Mae dau berson wedi’u harestio ar ôl i ddynes gael ei hanafu’n ddifrifol mewn ymosodiad gan gi yng Ngogledd Tyneside.

Cafodd swyddogion Heddlu Northumbria eu galw i gyfeiriad yn ardal Sydney Grove yn Wallsend am 23:00 nos Sadwrn i adroddiadau bod dynes a dau gi wedi’u hanafu.

Cafodd y ddynes 29 oed ei chludo i’r ysbyty gydag anafiadau difrifol i’w choes a’i breichiau. 

Aethpwyd â'r ddau gi a anafwyd hefyd i gael triniaeth ac maent yn parhau gyda milfeddyg.

Cafodd dynes 22 oed a dyn 31 oed eu harestio ar amheuaeth o fod yng ngofal ci peryglus a oedd allan o reolaeth. 

Mae'r ddau yn parhau yn y ddalfa.

Dywedodd yr heddlu fod dau gi, y credir eu bod yn fridiau bwli XL, wedi'u hatafaelu ynghyd â thri chi arall.

Dywedodd Ditectif Arolygydd Corrin Lowery o Heddlu Northumbria, sy’n arwain yr ymchwiliad: “Rwy’n deall y bydd y digwyddiad hwn wedi achosi peth pryder, ond hoffwn dawelu meddwl trigolion a’r gymuned ehangach nad oes risg ar hyn o bryd.

“Mae ymchwiliad llawn wedi’i lansio fel y gallwn gael darlun llawn, clir o’r digwyddiadau, a bydd swyddogion yn aros yn yr ardal heddiw yn siarad â phreswylwyr ac yn cynnal ymholiadau pellach. 

“Mae’r dioddefwr yn parhau yn yr ysbyty gydag anafiadau difrifol, a dymunaf wellhad llwyr iddi hi a’i dau gi."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.