Newyddion S4C

Gwŷl Cerdd Dannedd? Cais arbennig i gystadleuwyr yr wŷl eleni

28/10/2023
gwyl cerdd dant

Ar drothwy Gwŷl Cerdd Dant Caerdydd 2023, mae cais arbennig i gystadleuwyr a chefnogwyr yr ŵyl eleni gan y trefnwyr. 

Mae gofyn i bawb sy'n cystadlu ddod â brwsh dannedd newydd gyda nhw i’r ŵyl. 

Fe fydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar 11 Tachwedd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. 

Mae disgwyl cannoedd o gystadleuwyr o bob cwr o Gymru i’r Coleg i gystadlu ym meysydd cerdd dant, canu gwerin, llefaru, dawnsio gwerin a’r delyn. 

Eleni, mae'r ŵyl wedi partneru gyda Canolfan Huggard sydd yn cefnogi unigolion digartref sy’n cysgu ar strydoedd y brifddinas ac yn defnyddio eu gwasanaethau yng nghanol Caerdydd.

Dywedodd Eirian Evans, aelod o Bwyllgor Gwaith yr Ŵyl: “Gyda’r Ŵyl yn ymweld â Chaerdydd eleni roeddem yn awyddus iawn i bartneru gydag un o elusennau gweithgar y ddinas a chydweithio ar brosiect fyddai’n gadael gwaddol yng Nghaerdydd. 

"Wedi sgwrs gyda Canolfan Huggard, sy’n gwneud gwaith arbennig gydag unigolion digartref yn y ddinas rhoddwyd cais am nwyddau hylendid a dyma darddiad yr apêl am frwshys dannedd. 

"Addas iawn efallai i gefnogwyr yr Ŵyl Gerdd Dant.

“Felly, mae’n cais ni’n un clir; os fyddwch chi’n ymweld â’r ŵyl, rydym yn gofyn yn garedig iawn i chi ddod â brws dannedd newydd sbon, mewn pecyn heb ei agor gyda chi. Bydd bwcedi yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro i’w derbyn.”

Mae’r Huggard wedi bod yn cefnogi unigolion sy’n byw ar y strydoedd neu sy’n ddigartref yng Nghaerdydd ers 35 o flynyddoedd. 

Dywedodd Richard Edwards, Prif Weithredwr y ganolfan: “Rydym yn ddiolchgar i drefnwyr a chefnogwyr yr Ŵyl Gerdd Dant am eu cefnogaeth. 

"Mae gallu brwsio ein dannedd gyda brws dannedd glan yn rhywbeth mae’r mwyafrif ohonom yn ei gymryd yn ganiataol. Ond nid felly i bobl digartref ac felly dyna paham mae hi’n bwysig ein bod ni yn Huggard yn darparu newyddau fel brwshys dannedd i bobl sy’n defnyddio ein cawodydd.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.