Clwstwr Covid Pontyberem: Dim angen cyflwyno profion torfol medd y cyngor

NS4C

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi dweud nad oes angen cyflwyno profion cymunedol torfol mewn ardal sydd wedi gweld clwstwr o achosion o Covid-19 yn ddiweddar.  

Ddydd Mawrth, fe gadarnhawyd fod pentref Pontyberem, rhwng Caerfyrddin a Llanelli, wedi profi clwstwr o achosion o Covid-19. Yn sgil y  cynnydd mewn achosion, bu'n rhaid canslo gemau criced dros y penwythnos a chau drysau'r clwb rygbi lleol dros dro. 

Ar hyn o bryd, mae 18 achos wedi eu cadarnhau yn yr ardal, sydd yn ôl y Cyngor, yn gysylltiedig ag achlysuron cymdeithasol hysbys neu lle mae'r feirws wedi cael ei drosglwyddo rhwng pobl sy'n byw gyda'i gilydd. 

Mae'r rhan fwyaf o achosion yn effeithio ar bobl nad ydyn nhw wedi cael eu brechu eto neu sydd ond wedi derbyn eu dos cyntaf.

Er bod sawl asiantaeth yn gweithio i gadw lledaeniad yr haint o dan reolaeth, dywedodd y Cyngor nad oedd y sefyllfa'n cyfiawnhau cyflwyno profion cymunedol torfol ar hyn o bryd.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Gâr: "Rydym yn parhau i gynnig cyngor a chymorth i glybiau lleol a grwpiau chwaraeon ac mae mesurau gwell yn cael eu rhoi ar waith mewn lleoliadau i ddiogelu a rhoi sicrwydd i staff a chwsmeriaid.

"Hoffem gynnig sicrwydd bod hwn yn cael ei fonitro'n ofalus.

"Ar hyn o bryd nid yw'r sefyllfa'n cyfiawnhau profion cymunedol torfol, ond mae'n rhaid i unrhyw un sy'n profi unrhyw un o symptomau Covid-19 neu symptomau ffliw ehangach sy'n newydd, yn barhaus a/neu'n anarferol iddyn nhw hunanynysu ac archebu prawf cyn gynted â phosibl."