Cymru gyda'r ganran uchaf o bobl â gwrthgyrff Covid-19 yn y DU

Mail Online

Mae adroddiad newydd yn nodi bod 83% o holl oedolion Cymru bellach wedi datblygu gwrthgyrff yn erbyn Covid-19.

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), Cymru sydd â'r ganran uchaf o bobl sydd â gwrthgyrff yn y Deyrnas Unedig, naill ai gan eu bod wedi eu heintio gan y feirws yn barod, neu drwy gael eu brechu. 

80.3% oedd canran y boblogaeth yn Lloegr oedd wedi datblygu gwrthgyrff, gyda 80% yng Ngogledd Iwerddon a 73% yn yr Alban. 

Mae 40.6 miliwn o bobl yn y Deyrnas Unedig bellach wedi derbyn dos cyntaf o'r brechlyn. Ond, mae Mail Online yn adrodd fod yna bryderon nad yw un dos o'r brechlyn yn gallu amddiffyn pobl rhag yr amrywiolyn Delta a gafodd ei ddarganfod yn gyntaf yn India.

Darllenwch y stori'n llawn yma.