Y rheolau fydd yn newid wrth i Gymru symud i lefel rhybudd un

NS4C

Bydd Cymru yn symud yn raddol i lefel rhybudd un o ddydd Llun wrth i gyfraddau Covid-19 barhau yn isel.

Daeth y cadarnhad gan y Prif Weinidog ddydd Gwener wrth i Mark Drakeford ddatgelu’r manylion llawn yng nghynhadledd y llywodraeth i’r wasg.

Bydd gemau pêl-droed a chyngherddau gyda hyd at 10,000 o bobl yn cael ail-ddechrau o ddydd Llun ymlaen. 

Bydd 30 o bobl hefyd yn cael cyfarfod yn yr awyr agored mewn gerddi preifat, a thair aelwyd yn cael ffurfio un aelwyd estynedig. 

Er y newid, mae’r llywodraeth wedi pwysleisio mai proses “raddol” fydd hon, yn sgil “pryder cynyddol” am ledaeniad amrywiolyn delta.

Beth fydd yn newid o ddydd Llun, 7 Mehefin?

•    Bydd 30 o bobl yn cael cyfarfod yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn gerddi preifat, lletygarwch awyr agored ac mewn llefydd cyhoeddus.

•    Bydd digwyddiadau fel cyngherddau, gemau pêl-droed a gweithgareddau chwaraeon yn cael cymryd lle – ar gyfer 4,000 o bobl sy’n sefyll, a 10,000 o bobl yn eistedd.

Ar gyfer cynnal digwyddiadau a gweithgareddau sylweddol, fe fydd yn rhaid i drefnwyr gynnal asesiad risg llawn a chyflwyno mesurau i atal lledaeniad Covid-19, gan gynnwys pellhau cymdeithasol.

Newidiadau pellach

Bydd yr ail gam ar gyfer symud i lefel rhybudd un yn digwydd yn ddiweddarach ym mis Mehefin, gyda’r llywodraeth yn ystyried newidiadau pellach yn ddibynnol ar y sefyllfa iechyd cyhoeddus.

Ymhlith y newidiadau fydd yn cael eu hystyried bydd:

•    Y rheol chwech o bobl ar gyfer cwrdd o dan do mewn cartrefi preifat a llety gwyliau.

•    Cynyddu’r niferoedd a ganiateir ar gyfer digwyddiadau o dan do a chynulliadau wedi’u trefnu o dan do.

•    Agor canolfannau sglefrio iâ.