Newyddion S4C

Powys yn bwriadu cynnig addysg Gymraeg i blant o Loegr

19/09/2023
Addysg Gymraeg

Mae Powys yn bwriadu cynnig addysg Gymraeg i blant o Loegr fel rhan o bartneriaeth newydd gyda’r siroedd sydd dros y ffin.

Mewn cyfarfod ddydd Mawrth penderfynodd cynghorwyr Cyngor Powys ddilysu Partneriaeth Strategol y Mers.

Bydd Powys yn cydweithio â Sir Fynwy, Sir Henffordd, a Sir Amwythig ar bynciau gan gynnwys trafnidiaeth, tai, yr amgylchedd ac ynni.

Dywedodd deiliad portffolio addysg y cyngor, Pete Roberts bod yna “lawer o deuluoedd yng Nghroesoswallt sy’n dod o gefndiroedd oedd yn siarad Cymraeg”.

“Mae gan Groesoswallt yr unig Gylch Meithrin y tu allan i Gymru," meddai.

“Felly rydw i’n gobeithio mai un o’r cyfleoedd fydd gweithio gyda chydweithwyr yng Nghroesoswallt ac ar hyd y ffin i ymestyn y gallu i deuluoedd gymryd rhan mewn addysg iaith Gymraeg.”

Image
James Gibson-Watt
Y Cynghorydd James Gibson-Watt

‘Cysylltiadau’

Dywedodd arweinydd y cyngor James Gibson-Watt ei fod yn gallu gweld Lloegr drwy ffenestr ei gartref.

“Felly rydw i’n deall y cysylltiadau yma,” meddai.

Ychwanegodd bod Wrecsam hefyd yn cymryd diddordeb yn y cytundeb.

“Nid yw hyn mewn unrhyw ffordd yn atgynhyrchiad o Bartneriaeth Canolbarth Cymru sydd gennym gyda Cheredigion sy’n rhywbeth hollol wahanol,” meddai.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.