Newyddion S4C

Cymru sydd wedi gweld y nifer fwyaf o dafarndai’n cau eleni

Cwrw

Cymru sydd wedi gweld y nifer fwyaf o dafarndai’n cau eleni o holl genhedloedd a rhanbarthau'r DU, yn ôl ffigyrau newydd.

Fe wnaeth 52 o dafarndai gau yng Nghymru yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn, gyda Llundain a gogledd orllewin Lloegr yn gydradd ail ar 46 yr un.

Mae ffigyrau swyddogol Llywodraeth y DU a gasglwyd gan arbenigwyr eiddo Altus Group yn dangos bod 230 o dafarndai sydd wedi cau rhwng mis Ebrill a Mehefin, cynnydd o 50% ar y 153 a gaeodd rhwng mis Ionawr a Mawrth.

Yr argyfwng costau byw sy'n cael y bai am y cynnydd, wrth i chwyddiant godi prisiau diodydd, bwyd a gwasgu incwm gwario cwsmeriaid.

'Lleddfu’r pwysau'

Mae'r ffigyrau yn golygu bod dros ddau dafarn wedi cael eu cau pob diwrnod  yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn.

Fe gafodd cyfanswm o 383 o dafarndai eu dymchwel neu’u trosi yn ystod yr un cyfnod. 

Fe ddaw hynny wedi i 386 o dafarndai yn unig gael eu cau yn 2022 yn ei chyfanrwydd.

Mae llywydd treth eiddo Altus Group, Alex Probyn, wedi galw ar y Canghellor Jeremy Miles i weithredu’n fuan er mwyn lleddfu’r pwysau ariannol sydd ar dafarndai'r wlad. 

Dywedodd: “Gyda chostau ynni lan 80% blwyddyn ar flwyddyn – yn ogystal â chwyddiant uchel a chyfraddau llog uchel, y peth olaf mae tafarndai angen yw cynnydd mewn ardrethi busnes o £12,385 y flwyddyn nesaf.”

Llun: Johnny Green/PA Wire.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.