Newyddion S4C

Effaith rhyfel cartref Libya'n 'rhwystro ymdrechion' i gynnig cymorth brys

17/09/2023
Libya

Mae “seilwaith toredig” Libya a achoswyd gan ryfel cartref yno yn rhwystro ymdrechion i ddarparu cymorth brys yn dilyn y trychineb llifogydd, yn ôl yr Ysgrifennydd Tramor.

Dywedodd James Cleverly fod y DU yn archwilio beth arall y gall ei wneud i helpu, er bod diffyg llywodraeth yno i gysylltu a chydgysylltu â hi yn profi’n anodd.

Achosodd Storm Daniel lifogydd angheuol mewn llawer o drefi dwyreiniol y wlad, gan gynnwys Derna, gyda mwy na 11,000 o bobl wedi cael eu lladd yno.

Dywedodd Mr Cleverly fod Libya yn “wlad ranedig”, gan ddweud wrth Sky News: “Mewn mannau eraill, gall yr ymdrech ryngwladol symud yn gyflymach.

“Mae’r rhyfel cartref mewn sawl ffordd wedi torri’r seilwaith y byddech chi fel arfer yn dymuno ei ddefnyddio mewn sefyllfa ofnadwy, ofnadwy fel hon.”

'Heriau mawr'

Dywedodd Mr Cleverly, a ymddangosodd ar raglen Sunday With Laura Kuenssberg y BBC yn ddiweddarach: “Un o’r heriau mawr gyda Libya yw, yn wahanol i feysydd eraill lle mae’r DU wedi gallu ymuno â gwledydd eraill i gefnogi, er enghraifft yn ystod daeargrynfeydd Twrci neu yn ystod daeargrynfeydd diweddar ym Moroco, yn y ddwy wlad hynny roedd llywodraeth weithredol y gallem gysylltu â hi, y gallem ymuno â hi, y gallem gydgysylltu â hi.

“Yn anffodus, yn y rhan ddwyreiniol honno o Libya nid oes gennym ni hynny. Dyna pam nad ydym yn gweld y gefnogaeth ryngwladol ar lawr gwlad fel y byddem yn dymuno.

“Mae’r DU wedi dyrannu £1 miliwn yn barod, rydym yn cyfrannu £10 miliwn ychwanegol i helpu ar draws rhanbarth ehangach gogledd Affrica – Moroco a Libya – ac mae gennym ni dîm meddygol brys sy’n cael ei ddefnyddio a byddwn yn edrych ar beth mwy y gallwn ei wneud.”

Mae gwrthdaro wedi bod yn Libya ers gwrthryfel yn 2011 yn erbyn yr unben Muammar Gaddafi.

Mae'r wlad yng ngogledd Affrica yn parhau i fod wedi'i rhannu rhwng dwy weinyddiaeth gystadleuol - un yn y dwyrain ac un yn y gorllewin, pob un gyda chefnogaeth milisia a llywodraethau tramor - yn dilyn mwy na degawd o anhrefn.

Mae'r gwrthdaro wedi gadael y wlad sy'n llawn olew gyda seilwaith sydd wedi i ei ddifrodi'n sylweddol mewn rhai ardaloedd.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.